Hjälporganisationer tvingas lämna Pakistan

Pakistan har gett 27 hjälporganisationer, däribland kristna, order att lämna landet. Orsaken ska vara att dessa inte arbetar med det som de uppgett att de ska arbeta med.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Landets inrikesminister Talal Chaudry säger till nyhetsbyrån Reuters att dessa organisationer arbetar med sådant som ligger utanför deras mandat.

Han vill dock inte gå in närmare på vad för typ av arbete som åsyftas. Han påpekar att antalet hjälporganisationer har ökat drastiskt i landet efter 11 september-attackerna 2011.

En av de organisationer som inte längre är önskvärda i Pakistan är den kristna hjälporganisationen World Vision. Den arbetar med bland annat med utbildning och hälsovård för barn och unga.

– Sedan 2015 har vi hjälpt 800 000 barn och om vi tvingas sluta med vårt arbete så innebär det sämre välbefinnande för dessa unga människor, säger en talesperson till Christian Today.

Ska överklaga

World Vision tänker överklaga beslutet och hoppas att kunna fortsätta arbeta i Pakistan.

– Vi samarbetar helt och fullt med Pakistans regering i detta ärende och hoppas att vår vädjan ska innebära att vi kan fortsätta hjälpa barn och unga, varav många tillhör de mest utsatta, säger talespersonen.

De senaste åren har Pakistans regering intagit en hårdare attityd gentemot hjälporganisationer. En byråkratisk process har inletts som gjort det svårare att få tillstånd att arbeta i landet.

I januari i år tvingade inrikesministeriet ett 10-tal inhemska organisationer som arbetar med kvinnorättsfrågor och mänskliga rättigheter att stoppa sitt arbete, ett beslut som dock upphävdes av domstol.

Men nu är myndigheterna på offensiven igen mot vad de uppfattar som utländska intressen som blandar sig i landets inre angelägenheter. De utländska hjälporganisationerna har fått 90 dagar på sig att lämna landet.