Högläsning i fokus på Bibelns dag

På söndag den 19 januari firas Bibelns dag i Sverige.
– I år vill vi slå ett extra slag för den satsning som ett hundratal bibelsällskap runt om i världen gör och som går ut på att läsa högt ur Bibeln, berättar Lotta Ring på Svenska bibelsällskapet.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

I år infaller Bibelns dag under den ekumeniska böneveckan för kristen enhet som pågår 18-25 januari. Det innebär att Bibelns dag kommer att firas lite extra i kyrkorna runt om i Sverige på söndag återstår att se, men exakt vad och om det görs något är upp till församlingarna själva att bestämma.

Bra tillfälle att haka på

Lotta Ring på Bibelsällskapet berättar att mycket är på gång. Hon vill särskilt lyfta fram den stora satsning som görs under hela 2020. Den vill uppmuntra till bibelläsning i ensamhet eller i grupp och syftar till att öka bibelläsandet över lag i Sverige.

– Vi vet att många läser Bibeln regelbundet men också att det dagliga bibelläsandet minskat i Sverige över tid. Därför hoppas vi att enskilda och församlingar hoppar på högläsningståget och är med. Satsningen pågår under hela det här året och Bibelns dag är ett bra tillfälle att haka på, säger hon till Dagen.

Bibelapp som en hjälp

Ett hundra bibelsällskap runt om i världen är med i satsningen och till hjälp finns en app med bibeltexter för varje dag under hela året som går att ladda ned i mobiltelefonen. Bible 2020, som satsningen kallas, följer den bibelläsningsplan som Svenska bibelsällskapet publicerar varje år.

Läs mer: Högläsning ska öka intresset för Bibeln

Lotta Ring kommer personligen att vara på plats i en församling någonstans i landet för att lyfta fram värdet av Bibeln på Bibelns dag. Och andra församlingar kommer att få besök från några av hennes kolleger på Svenska bibelsällskapet.

– Vi är fyra eller fem personer som kommer att vara ute på olika platser i landet på söndag. Eftersom jag jobbar en del med internationella kontakter kommer jag att fokusera lite extra på vårt internationella nätverk. Bibelsällskap finns i 148 länder runt om i världen och jag tänker att det betyder något att veta att vi är många som tycker att Bibeln har något unikt att säga i vår tid.

Jubileum för Bibel 2000

Ett annat projekt som på olika sätt kommer att lyftas fram på Bibelns dag är att översättningen Bibel 2000 i år fyller 20 år. Därför påbörjar Svenska bibelsällskapet provöversättningar av Markus evangelium, Filipperbrevet och Första Johannesbrevet.

– Dessa provöversättningar kommer sedan att utgöra en bas i nästa officiella översättning. Kyrkor och samfund är inbjudna att engagera sig och komma med synpunkter. Den 9-10 mars kan den som vill delta i fördjupningsdagar i Uppsala kring det arbetet, berättar Lotta Ring.

Bibeln finns på 7 000 språk

Arbetet med att översätta Bibeln till flera språk är aktuellt på flera sätt. I dagsläget är Bibeln översatt till cirka 700 språk, men det talas drygt 7 000 språk i världen och ungefär 4 000 av dessa har inte ens en del av Bibeln översatt till sitt språk.

– I Sverige har vi till exempel de samiska språken som behöver nya översättningar. I höstas lanserade bibelsällskapen i Norge, Sverige och Finland tillsammans Bibeln på nordsamiska, Biibbal 2019. Nu arbetar översättare och stilister flitigt för att även bli klara med översättningar till lulesamiska och sydsamiska.

Riksollekt går till arbetet

Bibelns dag är också den dag på året då Svenska kyrkans så kallade rikskollekt går till Svenska bibelsällskapets arbete. Den kollekten ökade något under 2019 jämfört med året innan. I många frikyrkor görs också insamlingar under Bibelns dag, men där handlar det om en minskning under samma period.

Bibelns dag har firats sedan 1997 och den infaller alltid den tredje söndagen i januari. Ända sedan 1876 har Svenska kyrkan en gång om året tagit upp en rikskollekt till Svenska bibelsällskapets arbete med att "göra Bibeln översatt, känd, tillgänglig och använd".

– Vi är också glada att påve Franciskus har slagit fast att från och med 2020 firar katolska kyrkan årligen "Guds ords söndag" samma dag som Bibelns dag. Det hoppas vi kommer att betyda att bibelläsandet ökar, säger Lotta Ring.

Att hålla modet uppe i isoleringen
Scouterna i Kärda Alliansförsamling överraskade de äldre med sång
Foto: Privat
Foto: Privat
Sommarkonferenserna
Foto: Johannes Ottestig
Foto: Johannes Ottestig
Kristen i coronakrisen
Foto: Kajsa Göransson
Foto: Kajsa Göransson