Högläsning ska öka intresset för Bibeln

Ett år av högläsning. Det hoppas de internationella bibelsällskapen ska sätta fart på bibelläsningen.
– Det går att följa den på appen eller i en vanlig bibelläsningsplan, säger Olof Brandt på Svenska bibelsällskapet.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Bibelmaraton är ett välbeprövat fenomen sedan många år som betytt mycket för att öka bibelläsandet. Men nu kommer ett annat initiativ som pekar i samma riktning.

– Det är bibelsällskapet i Skottland som kom med idén och vi tyckte att upplägget lät så bra att vi hakade på, berättar Olof Brandt för Dagen.

Bibeltexter för varje dag

I korthet handlar det om att uppmuntra till högläsning, själv och i grupp. Som hjälpmedel finns en app med bibeltexter för varje dag under ett helt år. Bibeltexterna följer den bibelläsningplan Svenska bibelsällskapet har och som varje år publiceras här i Dagen.

– Att vi lanserar det som ett högläsningsprojekt är inget marknadsföringstrick utan för att vi tänker att det finns många som vill dela sin läsning på sociala medier, förklarar han.

För den som inte väljer den varianten går det förstås att läsa på papper.

Tillgänglig under november

Appen blir tillgänglig under november och tanken är att upptäcka att det är många som läser Bibeln, får livsmod och inspiration att leva ett bra och innehållsrikt liv.

– För den som kanske är ensam kristen i sitt sammanhang tror vi att detta kan bli en boost som gör att man håller ut lite längre i att läsa sin bibel, menar Olof Brandt.

Att det är en internationell satsning gör inte saken sämre. Då kan en kristen i Kina inspireras av någon i Sverige och vice versa.

– Vi hoppas att många församlingar ska haka på och använda detta för att inspirera till bibelläsning. Man behöver ju inte vara med ett helt år, tipsar han.

Bibelläsningsplanen har 20 olika teman som delar upp läsningen portionsvis.

– Målet är att fler ska göra bibelläsningen till en daglig vana. För vi vet att Bibeln ger dimensioner i livet som inte kan ersättas av något annat.

Är det här Svenska bibelsällskapets största satsning 2020?

– Ja, som ett enskilt projekt är Bibel 2020 det största vi gör under nästa år. Sedan händer det mycket annat också.

Med ”mycket annat” menar han en ny provöversättning med anledning av 20-årsjubileet av Bibel 2000 som han också hoppas mycket på.

Det är också en satsning som han hoppas ska bära frukt.

– Vi vill använda den moderna teknik som finns för att göra Bibeln känd och använd.

Ett år av högläsning

Under 2020 har de förenade bibelsällskapen utlyst ett år av högläsning. 

Än så länge är det 934 språk i över 90 länder som har anslutit sig och Svenska bibelsällskapet är med.

Appen Bible 2020 är kärnan i satsningen. Den innehåller en bibelläsningsplan med texter för hela året.

Appen kommer finnas på ett 20-tal språk, varav svenska är ett.

Nya Zeeland är först ut vid soluppgången den 1 januari då man spelar in på Gisborne Beach.

POLISVÅLDET I USA
Övergrepp i kyrkan
Foto: Cecilie Arcurs / iStock
Foto: Cecilie Arcurs / iStock
Isolerade tonåringar
Når universitets- och gymnasiestudier sker på distans, får många församlingar en ny målgrupp av äldre ungdomar i ungdomsarbetet. Bilden är från ett seminarium för unga vuxna på Nyhemskonferensen. 
Foto: Natanael Johansson
Foto: Natanael Johansson