Home Church i Forshaga hämtar inspiration från Hillsong

Pingstförsamlingen Home Church i Forshaga och Karlstad hämtar inspiration från Hillsong, och är en del av nätverket.
- Vi småkämpande församlingar behöver all tro vi kan få, säger pastor Staffan Hellström.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

En bra söndag samlar församlingen Home Church upp emot 140 personer, uppdelat på två gudstjänster. Den ena i Forshaga, och den andra i det nystartade arbetet i Karlstad.

Församlingen genomgick för några år sedan en stor förändringsprocess och moderniserade uttrycken för att själva få mod att bjuda med vänner och arbetskamrater till kyrkan.

”Connectgrupper”

Sedan fem år tillbaka relaterar pastorsparet och församlingen också till Hillsongs lite lösare nätverk i Sverige.

I Forshaga talar man numera på Hillsongvis om ”connectgrupper” (små grupper i hemmen) och anordnar ”One hour of power” i profana lokaler i Karlstad. Man får del av ny lovsångsmusik. En gång om året åker en grupp på församlingen på Hillsongs internationella konferens i London.

Staffan Hellström sitter med i ledningen för församlingsplanteringsprogrammet hos Pingst, och ser ingen motsättning med att också relatera till Hillsong. Tvärtom.

– Vi vill koppla till sammanhang som är duktiga på att nå den moderna människan, och där vi kan få uppmuntran och tro. Inte minst i Värmland med bruksanda och småkämpande församlingar behöver vi all tro vi kan få, säger Staffan Hellström.

Läs mer: Hillsong Sweden finns nu på sex svenska orter

Debatt