Hönökonferensen i förändring

Nu har den 75:e Hönökonferensen startat.
Lagom till jubileet köper Hönö missionskyrka nya kyrkolokaler.
Det kommer att påverka hela konferensen.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!