Hönökonferensen kan flyttas in i nybygge för 90 miljoner

Ska Hönökonferensen flytta in i en hall? Den frågan har Hönö missionskyrka, som arrangerar konferensen, brottats med i många år.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Nu har planeringen av en konferenshall på Hönö gått in i ett intensivare skede. Tillsammans med den kristna friskolan Betelskolan har församlingen bildat ett bolag, Hönöhallen AB, som arbetar med planerna på en hall. Tanken är att denna byggnad ska rymma både skola och en stor hall stor nog att användas till idrottsaktiviteter - och till Hönökonferensen, men också utställningar och mässor.

– Det har aldrig gått mer framåt med hallfrågan än vad det gör nu, säger Stein Ove Paulsen, som är styrelseordförande i Hönöhallen AB.

Till skillnad från tidigare har församlingen nu fattat ett inriktningsbeslut om att också flytta in i de nya lokalerna och lämna den nuvarande kyrkbyggnaden.

– Grunden till det är att vår kyrka är i dåligt skick. Vi har diskuterat renovering, men vi vet inte var kostnaderna skulle stanna på, säger Stein Ove Paulsen.

Skulle rymma 3 000 

Det finns i dag ett arkitektförslag som man utgår ifrån. Om det förslaget blir verklighet skulle det rymmas mellan 2 800 och 3 000 personer i hallen, vilket är fler än i det tält som konferensen använder i dag.

De har haft möten med företrädare från Öckerö kommun, samtal som Stein Ove Paulsen uppfattat som mycket positiva. För att det ska bli en hall med kyrka måste kommunen ändra sin detaljplan, och den processen är igång. Hönöhallen AB har också samtal med Equmeniakyrkan om hur samfundet kan stödja ett hallbygge.

Kostnad: 90 miljoner

En avgörande fråga är finansieringen. Hönöhallen AB har låtit räkna på vad det skulle kosta att uppföra hallen, och summan landar på runt 90 miljoner kronor. Om Hönö missionsförsamlingen säljer sin nuvarande kyrka och övriga tillgångar får man in ett visst kapital, men det behövs också gåvomedel.

– Vi hoppas på att konferensbesökare ska vilja bidra, ekonomiskt och på andra sätt, till bygget, säger Stein Ove Paulsen.Jonatan Sverker