Hope Church startar ny församling i Växjö

Här är församlingen i Vetlanda som startar en ny kyrka i Växjö – sju mil bort i.
Pingstförsamlingen Hope Church blir ”en kyrka på två platser” genom nyplanteringen i den större småländska staden.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Det är en församling med ungefär 120 personer i gudstjänstliv och smågrupper som nu tar sats för att etablera en ny församlingsgrupp i Växjö. Till sommaren kommer pastorsparet i Vetlanda, Patrik och Kicki Olofsson, att flytta till Växjö för att ge fart åt satsningen.

Patrik Olofsson– Vi är ingen megakyrka i Vetlanda precis. Men det finns ett otroligt engagemang för att nå nya människor med budskapet om Jesus. När det gäller antalet kyrkobesökare i Växjö så är det bland de lägsta i landet om du tittar till stadens befolkning, säger Patrik Olofsson till Dagen.

Två hemgrupper i gång

Det förberedande arbetet i Växjö är redan i full gång. Två hemgrupper (så kallade connectgrupper) har mötts sedan i påskas, och de ska inom kort delas så att det blir fyra grupper. Vidare har det anordnats fyra gudstjänster – ”DNA-kvällar” – i biografen Palladium under året med 70–90 besökare, nu senast i slutet av november.

– I dag är vi drygt 20 personer som är mer direkt engagerade i Växjö, men först när vi är över 30 bärare kan vi börja tänka på regelbundna gudstjänster, säger Patrik Olofsson.

– Hela församlingen i Vetlanda visar pionjäranda. Flera har tagit ledigt från jobbet för att kunna sjunga lovsång eller fixa ljudet vid gudstjänsterna i Växjö.

Läs mer: Växjöpastor: Vår stad behöver minst 10 Hope church till
 

Kontor på Espresso House

Patrik Olofsson sitter redan och gör sina kontorssysslor, och pratar med människor, på caféet Espresso House i anslutning till biografen Palladium i centrum av Växjö. I biografen kommer församlingen att hyra en samlingslokal för 40-50 personer en trappa upp framöver. Drygt 90 000 invånare bor i dag i Växjö kommun.

Finns plats för fler

I Växjö finns redan Svenska kyrkans församlingar, Equmeniakyrkan och Ulriksbergskyrkan (Pingst och Evangeliska frikyrkan). Men Patrik Olofsson menar att det finns utrymme och behov av flera nya församlingar i staden. Han tog omedelbart kontakt med Ulriksbergskyrkan när Vetlandaförsamlingen hade bestämt sig för att satsa i Växjö.

– Jag mötte deras församlingsledning, och sa: ”Vi ber inte om tillåtelse, men om era förböner. Vi kommer inte för att vi är bättre än er, men vi har ett modernare uttryck. Vi vill ha goda relationer och vi behöver varandra.”

Patrik Olofsson upplever att han har fått ett gott mottagande av Ulriksbergskyrkan, även om det nog kan kännas lite hos en del, säger han.

Startat missionsskola

I Vetlanda invigde Hope Church i påskas en ny kyrkolokal med 160 sittplatser. Församlingen har också startat missionsskolan ”Mission One Eleven”, där sex elever har fått undervisning på hemmaplan i åtta veckor och därefter varit sex veckor i Sri Lanka. Satsningen i grannkommunen Växjö är en del av Vetlandaförsamlingens kallelse att göra pionjärinsatser, säger Patrik Olofsson.

Stöttar initiativet

Nicklas Mörling, ansvarig för församlingsplanteringar inom Pingst nationellt, är glad för det initiativ som Hope Church i Vetlanda nu tar. Patrik och Kicki Olofsson finns för övrigt med i den ledningsgrupp som Pingst har för församlingsplantering.

89864.jpg– Vi stöttar definitivt arbetet i Växjö. Det är ett jättebra exempel på hur vi vill att det ska fungera. En vanlig pingstförsamling som tar ett missionsinitiativ i sin region, och trots bristande resurser tar ett steg i tro och går till en ny stad. Det är jätteroligt, säger Nicklas Mörling.

Läs också: Kommentar: Tiden med en pingstkyrka i varje stad är förbi

Fakta:

Söker stöd från etablerade kyrkor

Inom tre år vill Pingst nationellt hitta 30 moderförsamlingar som kan ta ansvar för att plantera en ny församling. Vidare är visionen att få fram 50 partnerförsamlingar som understödjer och ber för nya församlingsplanteringar, genom att ge en procent av sina insamlingar till detta.