Humanisterna: Stoppa religiösa friskolor!

Humanisternas ordförande Christer Sturmark frågar utbildningsminister Gustav Fridolin när regeringen ska tillsätta en utredning för att stoppa alla konfessionella skolor.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

I helgen klargjorde regeringen att huvudmän för religiösa friskolor ska stå för grundläggande värderingar såsom jämlikhet och mänskliga fri- och rättigheter. I dag ligger fokus på vad som sker i skolan. Den synen vill regeringen nu bredda.

– Vi ska också granska den som driver en skola. Vi har redan tagit fram förslag som handlar om hur man granskar en god ekonomi, att man är lämplig i övrigt för att driva skola. Vi vill lägga till att man som huvudman ska kunna stå för den värdegrund som ska gälla på alla skolor, sa utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) till TT i helgen.

"Kontroller räcker inte"

I ett pressmeddelande från Humanisterna skriver Christer Sturmark att beskedet är steg i rätt riktning. Men han säger samtidigt att det inte räcker.

– Det är viktigt att regeringen nu tar tag i frågan ordentligt. Att enbart kontrollera nya religiösa friskolor räcker inte. Samma regler som redan i dag gäller för kommunala skolor ska även gälla för alla fristående skolor: hela skolagen ska vara helt fri från religiös påverkan. Religiös och annan livsåskådningsundervisning får bedrivas på kvällar, helger och lov, säger Christer Sturmark.

Vill utreda stopp för religiösa skolor

Gustav Fridolin säger till TT att det är märkligt att det i dag ställs hårdare krav på någon som ska få låna en offentlig lokal eller ta emot föreningsbidrag än en som ska driva en skola.

Christer Sturmark har nu ställt en öppen fråga till utbildningsministern: När tillsätter regeringen en utredning för att stoppa alla skolor som bedriver ensidig religiös påverkan riktad till skolelever?

– Skolan är till för att eleverna ska lära sig – inte för att religiösa trossamfund ska få bedriva ensidig religiös påverkan. Vi ifrågasätter därför om religiösa samfund eller aktörer över huvud taget ska få tillstånd att bedriva skola. Det kommer bara att bädda för försök att kringgå en ny lagstiftning, säger Christer Sturmark.

Läs mer om religiösa friskolor

Alla tidigare artiklar
Böneutrop
Kyrka och politik