21 september 2020

En tidning på kristen grundNyheter

Ibn Rushd: ”Muslimska brödraskapet finns inte i Sverige”

Det muslimska studieförbundet Ibn Rushd har anklagats för att stödja extremism och att vara en del av den kontroversiella rörelsen Muslimska brödraskapet. Enligt Ibn Rushds ordförande Zana Muhammed är det helt fel. Han menar att brödraskapet inte ens finns i Sverige och att Ibn Rushd arbetar för att muslimer ska ta till sig demokrati.

Det har varit en strid ström av kritik de senaste åren, med en rad anklagelser om att stödja islamism, bjuda in antisemiter och gå i lag med odemokratiska krafter. Även nu skjuts projektilerna för fullt mot det muslimska studieförbundet Ibn Rushd.

– Så låt oss börja där det startade, säger Zana Muhammed, ordförande.

Begärde utredning

– För ett och ett halvt år sedan hakade mediedreven i sig hela tiden, med osanningar och rena lögner och anklagelser som blev för mycket för oss som studieförbund för oss att hantera. Men vi kände att vi ville vara helt transparanta.

Det slutade med att Ibn Rushd bad Folkbildningsrådet, som är med och finansierar studieförbunden, om en utredning. En ganska unik begäran, men enligt Zana Muhammed ville de lägga alla kort på bordet.

Får kritik

Och nu är studien färdig, Erik Amnå har skrivit en 200-sidig rapport där han ger såväl ris som ros. Bland annat ger han delvis kritikerna vatten på sin kvarn då han skriver att förbundet har en "ideologisk anknytning till Muslimska Brödraskapet", det vill säga den politiska rörelsen som grundades i Egypten på 1920-talet med slagordet "islam är svaret". Rapporten kritiserar också Ibn Rushd för att inte nå ut till hela det muslimska civilsamhället, utan främst sunnimuslimer.

Forskaren Sameh Egyptson snappade upp rapporten och på debattplats i Dagen drev han tesen att Ibn Rushd inte bara är inspirerade av brödraskapet, utan i själva är en del av rörelsen.

Uppgifter som Zana Muhammed helt tillbakavisar, då han menar att brödraskapet inte ens finns i Sverige.

– Det finns personer som är inspirerade av dem, men jag har aldrig stött på dem som organisation.

Men har ni någon ideologisk koppling till Muslimska brödraskapet, så som det står i rapporten?

– Vi representerar en stor del av det muslimska civilsamhället och inom vårt studieförbund finns en stor mångfald. Det finns självklart individer som är inspirerade av personer inom brödraskapet, liksom det finns individer som är inspirerade av andra grenar inom islam.

I bakgrunden finns kritiken att muslimer inte vill vara en del av det svenska samhället utan ska hålla sig på sin egen kant. Stöter du på en sådan attityd bland svenska muslimer?

– Det finns absolut en del som vill hålla sig isolerade, som finner en trygghet i det, som är rädd för "den andre". Men för min del som ordförande för Ibn Rushd, utifrån ett folkbildningssammanhang, frågar jag mig hur vi kan skapa en ömsesidig integrering.

Läs även: Sameh Egyptson: Finns otaliga källor – Ibn Rushd är del av Muslimska brödraskapet
 

Muslimer ska integreras

Zana Muhammed säger att han är mycket väl medveten om den kritik som återkommande riktas mot muslimer, att de vill införa sharialagar i egna parallellsamhällen. Själv säger han att Ibn Rushd snarare arbetar åt motsatt håll, att muslimer ska integreras i det svenska samhället och ställa sig bakom de demokratiska värderingarna.

– Vi står för demokrati och att det är en del av islam. Ställer man inte upp på det kan man inte bli medlem hos oss.

Zana Muhammed säger att de också är en kanal att nå den grupp människor som det övriga samhället har svårt att nå ut till, exempelvis många nyanlända.

– De finns hos oss och vi ger dem verktyg och vägar in till samhället och att demokratin är en grundbult.

Rapporten tar också upp att Ibn Rushd undviker frågor som antisemitism och homosexuellas rättigheter. Är de här frågorna tabu?

– Absolut inte. Vi försöker skapa de här mötesplatserna för att kunna prata om de här frågorna. Sedan måste vi jobba mycket mer med det här, men utifrån våra förutsättningar.

Zana Muhammed säger att det finns muslimer som kommit till Sverige med tydliga antisemitiska föreställningar, och att Ibn Rushds uppdrag är att bemöta dem. Bland annat har man i dag ett samarbete med synagogan i Malmö under namnet Amanah, som grundats på initiativ av Islamakademin och Malmö synagoga.

Muslimer får i dag intryck från utlandet, inte minst i moskéer där imamen ofta inte är utbildad i Sverige. Behövs en mer svensk form av islam?

– Absolut. Det är en av de största utmaningarna för det muslimska civilsamhället. Vi har muslimer som är födda i Sverige och går till sin moské utan att förstå vad imamen pratar om, man har inte samma förståelse av ens vardag.

Här tror Zana Muhammed på en förändring när en ny generation, med svenskfödda muslimer, tar plats.

– Det finns en kraft hos den här generationen som kommer, som säger att vi är svenska muslimer, vi är inget annat. Vi behöver ge dem en plattform. Och de som är starkast är de unga muslimska tjejerna. De är välutbildade, de vet sina rättigheter och de vill ta plats. Vi vill ge dem en plattform att ta sig vidare, de är väldigt optimistiska men är också den grupp som utsätts mest för hatbrott då många bär huvudbonad.

Läs mer: Dagen förklarar: Vad är Muslimska brödraskapet?

Jacob Zetterman

Jacob Zetterman är reporter på Dagen.

Fler artiklar