Ingen inhibering av EFS-prästens avkragning

En EFS-präst avkragades i december. Nu har Svenska kyrkans överklagandenämnd beslutat att domen inte ska stoppas i avvaktan på definitivt avgörande.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!