Israelkritiska resolutioner får USA att lämna Unesco

USA kommer vid årsskiftet att dra sig ur FN-organet Unesco, meddelar utrikesdepartementet i Washington.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

USA slutade att ge pengar till Unesco efter att organet beviljade Palestina medlemskap 2011. Washington-regeringen har återkommande kritiserat Unesco för resolutioner som USA anser är anti-israeliska.

Unesco utser bland annat världsarv.