Israels ockupation det största problemet enligt regeringen

En ny strategi för Palestinabiståndet har tagits fram. Det långsiktiga målet är en lösning på den israelisk-palestinska konflikten och regeringen pekar ut den israeliska ockupationen som det största hindret på vägen.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Det är biståndet som väcker ont blod i vissa kretsar, inte minst delar av den borgerliga oppositionen har länge varit kritisk till biståndet till Palestina.

Framför allt handlar det om rädsla för att svenska skattebetalares pengar ska hamna i händerna på terrorister, främst de pengar som det palestinska självstyret på Västbanken betalar ut till familjemedlemmar till dem som utfört ett terrordåd mot Israel.

Svenska biståndsministrar brukar dock vara mycket måna om att poängtera att biståndet kanaliseras via andra kanaler än den palestinska myndigheten.

Framtidens bistånd

Regeringen har nu stakat ut vägen för hur biståndet till Palestina ska se ut den närmsta framtiden, ett arbete som sker i samarbete med Sida och Folke Bernadotte Akademien.

Det handlar om ett stöd på totalt mellan 1,5 till 2 miljarder kronor mellan åren 2020-2024, där regeringen inte helt slår fast exakt hur stor summan ska vara.

Däremot slår de fast att det största hindret för att få till ett långsiktigt utvecklingsarbete.

Israel största hindret

"Det största hindret för utveckling i Palestina är den israeliska ockupationen", skriver Utrikesdepartementet i ett pressmeddelande.

I sammanhanget påpekar regeringen också att den demokratiska utvecklingen i Palestina visar på allvarliga brister, vilket Sverige måste berör i den politiska dialogen.

Regeringens önskan är att biståndet till Palestina riktar in sig mer på staden Hebron på Västbanken , efter att de internationella observatörerna i TIPH kastats ut från staden. Även Kyrkornas världsråd har nyligen valt att lämna Hebron då de ansåg att säkerhetsläget var för ansträngt. Staden är något av en krutdurk, där några av de mest hårdföra israeliska bosättarna omges av en annars till stor del palestinsk omgivning.

Fred och demokrati är målet

"Det svenska biståndets övergripande målsättning är att bidra till att den palestinska staten ska bli demokratisk, livskraftig, självständig, hållbar och sammanhängande samt existera i fred och säkerhet sida vid sida med Israel, i enlighet med Osloavtalet och med utgångspunkt i 1967 års gränser", står det i regeringens pressmeddelande.

Läs även | Svenskt bistånd ska vara med och skapa Palestina

MORS DAG
Elinor Tidholm med sina sju biologiska barn. Från vänster: Niklas (svärson), Greta och Linnéa (tvillingar), Elinor (mamman), Alf, Kerstin, Hannele (sittande svärdotter med sonen Eton), Gustav, Gregor och Emeli.
Foto: Privat
Foto: Privat