Italienare i Sverige oense om hemlandets migrationspolitik

Vid kyrkkaffet efter italienska mässor i Stockholm diskuteras situationen i hemlandet.
– Innerst inne tror jag det italienska folket är öppet för att ta emot behövande människor, säger Monsignore Furio Cesare.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Monsignore Furio Cesare leder den italienska missionen i katolska kyrkan i Sverige. Varje söndag samlas italienska katoliker som lever i Stockholm till mässa i katolska domkyrkan. I Sverige bor ett par-tre tusen italienare, tror Fader Cesare. Han har kontakt med cirka ett tusen av dem, genom mässorna och andra aktiviteter.

Efter mässorna blir det ofta prat om situationen i hemlandet.

– Det är skilda läger bland dem. Vissa stödjer den nya politiska strömmen med den gulgröna regeringen, och deras migrationspolitik. Sedan finns det fraktioner som vill föra en annan migrationspolitik, säger Fader Cesare.

Ekonomiska hot

Den senare fraktionen menar att migrationspolitiken ska vara förnuftig, säger han: Italien ska kunna ta emot behövande, men med intelligens.

– De säger att som goda kristna ska vi ta emot dem som verkligen behöver hjälp.

I Italien konfronteras man på ett annat sätt än i Sverige med konsekvenserna av en förd migrationspolitik, menar han.

– Vid kyrkkaffet frågar vi oss: hur många kan vi ta emot? Och hur många av de som kommer är verkligen i behov av skydd? Många av dem som kommer kanske i första hand vill få det bättre ställt ekonomiskt?

”Måste skylla på någon”

Fader Cesare säger att när människor upplever ett hot mot den egna ekonomiska situationen, kan resultatet av den upplevelsen bli att man pekar ut enskilda grupper som ansvariga för hoten. När det gäller ekonomi är det kaotiskt just nu i Italien, säger han.

–  Om den egna plånboken blir smalare måste man hitta någon att skylla på. I Italien är denna tanke ganska synbar.

Läs mer: Kyrkan kritiserar Italiens regering

 

Vissa gynnas

Populistiska rörelser och partier – som i dag finns överallt i Europa – kan påverka människor i riktning mot främlingsfientlighet och rasism, menar han.

– Då blir man rädd.

Samtidigt betonar Fader Cesare att italienaren i gemen är öppen för att ta emot flyktingar som är i behov av hjälp.

– Nu plötsligt har vissa partier i regeringsställning stängt hamnarna och försökt få bort invandrare. Det gynnar en del av det italienska folket. Men innerst inne tror jag det italienska folket är öppet för att ta emot behövande. Det sitter nästan i deras dna.

Kyrkan betonar dock, liksom många politiker, att det finns en gräns för hur många flyktingar landet kan ta emot.

– Det är en bråkdel av de som kommer som verkligen har flyktingstatus. Det säger kyrkan också.