Jayne Svenungsson lämnar Svenska Akademien

Teologen och religionsfilosofen Jayne Svenungsson lämnar Svenska Akademien

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

”Efter nogsamt övervägande har jag fattat beslutet att lämna min stol”‚ skriver hon i ett pressmeddelande på onsdagen.

Detta sker efter att hon suttit bara knappt ett år i Svenska Akademien.

När Jayne Svenungsson höll sitt inträdestal den 20 december förra året var det många som gladdes åt utnämningen.

Bland annat beskrevs hennes inträde som att Akademien för första gången på 70 år fått en akademisk teolog. Men nu slutar hon i förtid.

Bidragit till återuppbyggnad

Som motiv till sitt avhopp skriver Jayne Svenungsson att hon varit med och valt in nya medlemmar i Akademien och därigenom "försäkrat mig om Akademiens fortlevnad och framtid".

Hon skriver vidare att hon varit med och bidragit till Akademiens återuppbyggnad i den kris som institutionen befinner sig i, i spåren av Metoo.

Läs mer: Nu tar teologen Jayne Svenungsson plats i Svenska Akademien

 

Spekulationerna om varför hon slutar efter så kort tid pågår för fullt.

Som Dagens nyheter påpekar var Jayne Svenungsson en av de ledamöter som under våren röstade för att poeten Katarina Frostenson skulle få stanna kvar i Akademien.

Strid om Frostenson

En majoritet av ledamöterna ställde sig så sent som i oktober bakom en avsiktsförklaring om att Frostenson skulle lämna sin stol.

Men Frostenson har hittills sagt sig vara ovillig att lämna självmant.

Svenska Akademien har i dagsläget fjorton ledamöter, vilket innebär att fyra platser står tomma. Jayne Svenungsson har stol nummer 9.

Dagen från Järvaveckan
Premium
Foto: Urban Thoms
Dokument: Kristen ungdomskultur
Premium
Foto: Joakim Lundgren