Joakim Hagerius ny opinionsredaktör på Dagen

Han lämnar pastorsjobbet i Saronkyrkan i Göteborg för att bli ny opinionsredaktör på tidningen Dagen. Joakim Hagerius tar därmed ett rejält kliv ut som kristen opinionsbildare och röst i samhällsdebatten.
– Dagen är en identitetsbärare för kristenheten som inte ska underskattas, en orienteringspunkt, säger han.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Joakim Hagerius är 47 år och har de senaste 20 åren arbetat som pastor och föreståndare i Saronkyrkan i Göteborg, Evangeliska frikyrkans största församling. Den 5 mars börjar han sin anställning som ledarskribent och opinionsredaktör på Dagen, och kommer att veckopendla från Göteborg.

– Det känns väldigt spännande. Jag upplever det som ett jättestort förtroende att få. Dagen är en långsiktig, stabil och viktig plattform för kristenheten i Sverige. Samtidigt är jag också ödmjuk. Jag är ändå nybörjare i det redaktionella arbetet och livet på en tidning, säger han.

"Vi behöver göra det tillsammans"

Joakim Hagerius berättar att han allt mer har jobbat i gränslandet mellan kyrka och samhälle. De senaste åren har han i kombination med pastorstjänsten varit ordförande i Göteborgs räddningsmission och dessutom fungerat som ordförande i Göteborgs kristna råd. Flyktingkatastrofen och andra sociala frågor har kommit nära.

– Att tillsammans med alla goda krafter verka för stadens bästa har varit en stor del av mitt arbete. Jag vill bli en röst för detta även på Dagen. Jag tror att kristenheten behöver komma i från stuprörsmentaliteten där vi har fullt upp med det egna och inte orkar bära staden. Ingen har kraft till detta ensam, utan vi behöver göra det tillsammans, säger Joakim Hagerius.

"Ekumeniskt sinnad"

Felicia Ferreria, chefredaktör och ansvarig utgivare på Dagen, är glad över den nya utnämningen.

– I Joakim Hagerius får vi en opinionsredaktör som är ekumeniskt sinnad och står med båda benen stadigt mitt i kristenheten. Hans engagemang i olika sociala projekt och som ordförande i Göteborgs Räddningsmission understryker också hans vilja att alltid stå på de utsattas sida. Det stämmer väl överens med vår ambition här på Dagen.

– Hans långa erfarenhet av församlingsarbete och kunskaper i skärningspunkten mellan teologi och samhälle blir ett viktigt bidrag in på Dagens redaktion. Jag ser fram emot hans start hos oss i mars, säger Felicia Ferreira.

Aktiv i olika samfund

Joakim Hagerius växte upp och kom till tro inom pingströrelsen, gick i kristendomsskola i det som då var Örebromissionen och döptes som tonåring i Öckerö Missionsförsamling. Han har arbetat som pastor i Missionskyrkan och de senaste 20 åren inom Evangeliska frikyrkan.

Med sig har han också en teologiutbildning från Teologiska högskolan i Stockholm. Vidare studier i psykologi och organisation från Göteborgs universitet samt en MBA-examen från Handelshögskolan i Göteborg.

Vad betyder det för dig att Dagen står på Lausannedeklarationens grund?

– Det är ett sätt att förena många olika kyrkor som tydligt vill stå på biblisk grund och som vill hålla ihop evangelisation och socialt arbete genom ett holistiskt perspektiv på uppdraget.

– Dagen är viktig i det offentliga rummet för att skapa förståelse för kristen tro och kristna perspektiv, säger Joakim Hagerius.

Elisabeth Sandlund ledarskribent på halvtid

Han efterträder Elisabeth Sandlund som opinionsredaktör, som från mars kommer att finnas kvar som ledarskribent på halvtid och synas i Dagens spalter även framöver. Under Joakim Hagerius ledning finns även fortsättningsvis ledarskribenterna Frida Park och Joel Halldorf.

Foto: Natanael Johansson