Johan Ingerö: ”Förbud mot religiös klädsel ökar klyftan”

Ska religiös klädsel förbjudas eller bejakas?
I Sverige pågår debatten för fullt. Samtidigt som liberalerna i Trollhättan föreslår ett förbud för religiös klädsel lanserar kläddesignern Iman Aldebe en slöja anpassad för svenska poliser.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Liberalerna i Trollhättan är inte ensamma om att vilja införa förbud för religiösa kläder. Krav på slöjförbud dyker upp lite då och då, förra året kom det från Moderaterna i Norrköping, men mest förknippas slöjförbud med Sverigedemokraterna.

Samtidigt finns det de som tycker att samhället ska bli bättre på att bejaka religiösa uttryck, och att som Iman Aldebe designa en slöja anpassad till polisens uniform är ett tecken på det.

– Det är alldeles uppenbart att det pågår en strid här, säger Johan Ingerö, verksam på tankesmedjan Timbro.

Handlar om något annat

Han menar att striden i själva verket handlar om något annat än om poliser ska få bära slöja eller om kommuner ska få förbjuda religiös klädsel.

– Den handlar om invandring och integration, säger han.

Polariserad debatt

Johan Ingerö menar att till stor del drivs debatten av ytterligheterna, å ena sidan av dem som vill stoppa invandringen och se en tuff assimileringspolitik, å andra sidan av dem som har en radikal agenda med särlagstiftning för vissa minoriteter. Ofta blir det en polariserad debatt om en symbolfråga, exempelvis slöjan.

– Men det är svårare att diskutera den djupare frågan, vad som händer när olika kulturtraditioner möts.

Klyftan kan vidgas

Johan Ingerö menar att om myndigheter börjar införa en religiös neutral klädsel kan det leda till ökad fientlighet mellan grupper. Exempelvis kristna som blir arga för att de inte får ha på sig kors bara för att arbetsgivaren vill säga nej till slöjor.

– Om det här börjar regleras i policy eller lag kommer det nog bara att vidga klyftan mellan etniska och religiösa grupperingar.

Johan Ingerö menar att det är rimligare att låta människor, inom rimlighetens gränser, få visa sin religiösa identitet.

– Att låta kvinnor ha på sig slöja borde vara okej så länge det inte finns några praktiska hinder, säger han.

– Människor blir inte mer integrerade för att alla ska tvingas att förneka vem och vad de är.