Johannelund får inte mer pengar av regeringen

Förhoppningen om att Johanneslunds teologiska högskola i Uppsala skulle få ett ekonomiskt tillskott stannade vid en önskan. Det står klart efter högskoleminister Helene Hellmark Knutssons svar.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Det var den kristdemokratiska riksdagsledamoten Annika Eclund som hade frågat Helene Hellmark Knutsson (S) vilka åtgärder statsrådet avsåg att vidta för att antalet platser vid Johanneslund skulle kunna öka till höstterminen 2018.

 

Läs mer: KD-politiker hoppas på fler teologiska utbildningsplatser

 

I svaret, som lämnades på tisdagen, skriver högskoleministern att regeringen måste få riksdagens godkännande för att ändra på bidragens storlek under innevarande budgetår. Hon konstaterar också att högskoleutbildning är en långsiktig verksamhet och det därför är viktigt att inte göra justeringar under året som försämrar lärosätenas planeringsförutsättningar.

Överproducerar på grund av söktryck

Samtidigt betonar hon att Johannelund, från och med i år, har fått ett ökat bidrag på 560 000 kronor. Dessutom skriver hon att det totala bidraget till högskolan har ökat från 3 397 000 kronor 2014 till 4 280 000 kronor 2018.

Men det är inte något som gör Johannelunds rektor, professor Kjell O Lejon, nöjd.

– Vad frågan gällde var att antalet helårsstudieplatser inte ändrats sedan 2003, vilket betyder att vi med mycket tunga knän överproducerar på grund av söktryck och antalet studenter som vill läsa hos oss.

"Kommenteras inte alls i ministerns svar"

– Helene Hellmark Knutsson svarar inte alls på frågan om antalet helårsstudieplatser. Det hon hänvisar till är att vi, tillsammans med några andra enskilda utbildningsanordnare, för första gången fått plats i forskningsbudgeten. För vår del är det alltså 560 000 kronor. Detta är vi naturligtvis mycket tacksamma för. Men problemet som nu restes i frågan var alltså att de sedan år 2003 fastställda antalet helårsstudieplatserna, 70 för Johannelunds del, inte förändrats och inte alls motsvarar nuvarande produktion på cirka 100, fördelade på omkring 340 studenter. Detta kommenteras inte alls i ministerns svar, säger han till Dagen.

– Dessutom kan det tilläggas att de forskningsmedel som tilldelas baseras på det för lågt satta antalet helårsstudieplatser. Om vi hade tilldelats grundutbildningsmedel efter vår produktion hade forskningsmedlen också korrigerats uppåt i forskningsbudgeten.

Står enskilda lärosäten fritt att omprioritera resurser

I sitt skriftliga svar konstaterar Helene Hellmark Knutsson att det står enskilda lärosäten fritt att omprioritera resurser mellan utbildningsområden för att möta studenternas efterfrågan och arbetsmarknadens behov.

Hon klargör också att en enskild utbildningsanordnare har större möjlighet att ta emot finansiering från privata organisationer liksom privatpersoner i jämförelse med ett statligt lärosäte.

"Hoppas på en korrigering i kommande budget"

Johannelunds rektor Kjell O Lejon beklagar att Annika Eclunds egentliga fråga inte fick något svar.

– Jag har svårt att tro att de inte förstått frågan, så det är märkligt att de kommenterar något som den inte handlar om, säger han, till Dagen.

– Vi hoppas på en korrigering i kommande budget, så att vi då tilldelas statliga medel utifrån vår faktiska produktion.

Lilla Erstagården