Jönköping fortsätter vara ”Smålands Jerusalem”

Jönköping lever fortfarande upp till epitetet som en av Sveriges mest kyrksamma bygder. Fortfarande går många till kyrkan – men i mindre grad än när den första undersökningen gjordes 1992.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Trots att gudstjänstbesök är något av en massrörelse lyckas inte kyrkorna med att berätta att det är så, säger doktorn i Kyrkovetenskap Ulrik Josefsson till tidningen Sändaren.

– Kyrkorna misslyckas med att berätta om hur många som kommer och jämföra med den uppmärksamhet som till exempel idrott och kultur får.

Ulrik Josefsson är utbildningsansvarig inom Pingströrelsen och har gjort kartläggningen av Jönköpings religiösa liv. Han har räknat alla religiösa besök i Jönköpings kommun helgen före domsöndagen 2017.

Minskning

Siffran landade på 13 481 besök i någon kyrka, moské eller tempel i bygden. Detta motsvarar 9,8 procent av hela kommunens befolkning.

Det var dock inte Ulrik Josefsson som började räkna gudstjänstbesök i Jerusalem, utan Göran Åberg. Han började göra räkningarna för 25 år sedan, och höll på i 20 år.

Gudstjänstebesöken har under 25 år minskat med cirka 1 500 besök. Eftersom Jönköping samtidigt har växt betyder det dock att siffran indikerar en större andel av befolkningen än tidigare som inte går i kyrkan.

Störst minskning kan man se inom Svenska Alliansmissionen. Men även Pingströrelsen, Equmeniakyrkan och Svenska kyrkan har fått se en minskning i antalet besök.

Katolska gudstjänstbesök ökar

Det gäller också Livets Ord. För fem år sedan var det fyra gånger fler besök än i dag.

Samtidigt har Evangeliska frikyrkan fått en ökning av antalet besök, liksom katolska kyrkan och ortodoxa kyrkan. Besöken i de olika moskeerna har också ökat.

Hela studien kommer att publiceras i en artikel i skriften "Nyckeln till Svenska kyrkan" i april.

Corona och äldreboenden
Övergrepp i kyrkan
Foto: Isaac Holmgren
Foto: Isaac Holmgren
Sexhandel