Jourhavande präst utökar sin verksamhet

Högt tryck på själavårdssamtalen gör att Jourhavande präst från och med den 1 mars förbättrar sin tillgänglighet.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Svenskarnas behov av själavård är fortsatt stort och därför utökas nu öppethållandet på chattfunktionen hos Jourhavande präst från fyra kvällar i veckan till fem. Antalet digitala kontakter ökar ständigt, uppger de nationella samordnarna för 112-tjänsten, Gunilla Löf Edberg och Monika Oskarsson.

Under 2017 tog Jourhavande präst emot i genomsnitt 205 samtal per dygn, totalt 74 926 telefonsamtal. Jämfört med för tio år sedan är det en ökning med 36 procent. Hösten 2014 öppnades en chatt som sedan dess vuxit stadigt i omfattning. Under fjolåret utnyttjade 8 417 personer möjligheten att söka hjälp via chattfunktionen.

– Statistiken har hållit sig relativt jämn sedan 2012. Det ser i nuläget ut som att behovet av telefonsjälavård håller i sig, trots att chatten tillkommit som kanal, säger Gunilla Löf Edberg.

– Chatten startade för att möta behoven hos lite yngre åldersgrupper, och vår uppfattning är att de som chattar också är yngre än de som ringer. Nu har vi tre olika kanaler, och det känns viktigt att de som behöver samtala kan göra det på det sätt som passar dem bäst.

Den tredje kanalen är möjligheten att skriva till en digital brevlåda, där Jourhavande präst lovar att besvara inkomna brev inom 24 timmar.

Hittills har chatten hållit öppet måndag-torsdag mellan 20.00 och 24.00, men från och med 1 mars kommer den även att hålla öppet på söndagar samma tid.

– Vi bedömer att söndagskvällar är en viktig helg, då helgen slutar och en ny vecka börjar, säger Monika Oscarsson, biträdande nationell samordnare för Jourhavande präst.