Judar i Sverige upplever ökad antisemitism

Nio av tio judar upplever att antisemitismen i Sverige blivit värre de senaste fem åren. Det framgår av en ny rapport om läget för judar i EU-länderna som presenterades i veckan.
– Det är oroande. Ansträngningarna för att bekämpa trakasserier och hatbrott mot judar behöver intensifieras, säger Aron Verständig, ordförande i Judiska centralrådet.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Studien har gjorts av EU:s organ för grundläggande rättigheter, FRA, European Union Agency for Fundamental Rights. Den visar att den upplevda antisemitismen ökat i länder inom EU sedan 2013.

– Vi är inte förvånade. Den bekräftar bilden vi har av hur det ser ut i Europa, säger Aron Verständig som ser flera förklaringar:

– Högerextremismen får större utrymme i många länder, det gäller även våldsbejakande islamism och extrema vänsterkrafter. Det är en utveckling vi sett globalt de senaste åren.

Sverige är ett av de länder där den upplevda antisemitismen ökat mest i Europa. Många judar känner sig otrygga, de accepteras inte i samhället.

Vilka konkreta uttryck tar sig antisemitismen i Sverige?

– Det absolut vanligaste hatbrottet mot judar i Sverige är trakasserier, både verbalt och i skrift. Till exempel i sociala medier som på Facebook, berättar Aron Verständig för Dagen.

Han nämner brandattacken i höstas mot ett radhus i Lund, branden vid synagogan i Göteborg förra året samt trakasserier mot judisk personal vid Karolinska sjukhuset i Stockholm nyligen, som exempel. Av de som deltagit i studien ser 85 procent hatet mot judar som det för ögonblicket största problemet i deras eget land.

Undviker evenemang

En tredjedel undviker av säkerhetsskäl att delta i judiska evenemang eller besöka judiska platser, och en av fyra överväger att emigrera. Knappt 30 procent säger att de blivit utsatta för antisemitiska angrepp eller trakasserier under det gångna året.

Var i Sverige är antisemitismen störst? 

– Det går inte att säga men i Malmö, som har en stor muslimsk befolkning, är problemen väl kända. Även på orter som Lund och Umeå, där Nordiska motståndsrörelsen NMR etablerat sig, är den tydlig.

Bland åtgärder som behövs för att bekämpa och förebygga antisemitism nämner Aron Verständig prioritering av utredningar om hatbrott mot judar och utbildning av unga och nyanlända.

– Många nyanlända kommer från länder i världen där antisemitism är betydligt vanligare än i Sverige. De behöver få kunskap om judar och judars situation.

Enligt rapporten är antisemitismen mest utbredd i Frankrike, som har en av världens största judiska befolkningar. Sedan följer Polen, Belgien och Tyskland. Även Ungern ligger högt upp på listan.

Lagstiftning kan hjälpa

Ett steg i rätt riktning mot mer tolerans kan vara lagstiftning:

– Vi borde överväga organisationsförbud för att begränsa organisationer som NMR. Det är för lätt för extrema grupper att få tillstånd att demonstrera på allmän plats, tycker han.

Görs det tillräckligt?

– Sveriges riksdag kan inte lagstifta bort antisemitism men det är viktigt att politiker tar frågan på allvar. Regeringen har gjort en del för att stärka skyddet för judar och bättre lagföra de som begår hatbrott.

– I förra veckan antog EU en resolution om utveckling av ett gemensamt säkerhetsarbete för att bättre skydda judiska samhällen och institutioner i Europa. Det är steg i rätt riktning men mer behöver göras.

Läs mer om antisemitismen i Sverige

Alla tidigare artiklar

Fakta: EU-studie om antisemitism i Europa

Gjordes i maj och juni i år i tolv EU-länder.

Följande länder deltog i undersökningen: Belgien, Danmark, Frankrike, Storbritannien, Italien, Nederländerna, Polen, Spanien, Sverige, Tyskland, Ungern och Österrike.

I dessa länder bor ungefär 96 procent av EU:s judiska befolkning.

Cirka 16 400 judar över 16 år besvarade den internetbaserade enkäten.

Bakom studien står EU:s organ för grundläggande rättigheter, FRA, European Union Agency for Fundamental Rights.

I Sverige finns 6 000 medlemmar i judiska församlingar. Det totala antalet judar uppskattas till mellan 12 000 och 15 000.

DEBATT: ÄLDREOMSORGEN UNDER CORONA
Simon Rundquist, Läkare.
Foto: Privat/Arne Hyckenberg
Foto: Privat/Arne Hyckenberg
Maria Gustin Bergström och Stefan Gustavsson landar helt olika då Sverige är på väg att ta fram en ny migrationspolitik.
Foto: Santi Palacios/Jacob Zetterman/Livets Ord
Foto: Santi Palacios/Jacob Zetterman/Livets Ord
Foto: Liselotte Sabroe
Foto: Liselotte Sabroe