Jurist om Gica-fallet: Domen är en skam för hela samhället

Det är en skam för hela samhället att straffen inte blev mer kännbara för de två tonåringar som misshandlade Gica, säger juristen Kent Ohlsson i en debattartikel.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Juristen Kent Ohlsson, som arbetar vid kammarrätten i Jönköping, går i Jönköpings-Posten till skarpt angrepp mot tingsrättens dom i Gica-fallet. De två pojkarna, 14 och 16 år gamla, som misshandlade den 45-årige rumänske tiggaren i augusti i år.

I tingsrättens dom framgår det att de två pojkarna utsatt "Gica" för en synnerligen grov misshandel. Det gick dock inte att bevisa att misshandeln orsakat Gicas död. Dock finns inte, skriver Kent Ohlsson, "någon alternativ förklaring till att döden ändå inträdde" i tingsrättens dom.

Ingen förklaring

"Denna brist måste beaktas som anmärkningsvärd", konstaterar Kent Ohlsson i sin artikel. Han är också mycket kritisk till att tingsrätten utdömde låga straffsatser för de två pojkarna.

"Rättens dom är uppseendeväckande mild mot de båda pojkarna", skriver han.

Den äldre pojken dömdes till fem månaders sluten ungdomsvård för grov misshandel, den yngre undgick ansvar på grund av sin ålder. Det utdömdes inget skadestånd till offrets anhöriga. "Domen innebar inte någon upprättelse för dem", skriver Kent Ohlsson.

Han påpekar att rätten helt verkar ha bortsett ifrån att de två pojkarna under en längre tidsperiod vid upprepade tillfällen trakasserat och utövat våld mot Gica.

"Brännvinsadvokatyr"

Kent Ohlsson menar att sättet tingsrätten resonerat på handlar om att komma fram till en så mild dom som möjligt för pojkarna, och att detta sätt att hantera fallet tangerar "det som gemenligen går under benämningen ''brännvinsadvokatyr''". (Ungefär att bryta mot sina egna riktlinjer, red:s anm).

Han fortsätter: "Fallet med den hemlöse ''Gicas'' död blottlägger en på många sätt oerhörd tragedi. Det visar att värdet på ett människoliv varierar i juridikens värld".

Domen innebär, menar han, ett "osynliggörande" av den avlidne. Kent Ohlsson konstaterar att domen till sin karaktär är "en skam inte bara för rättssamhället, utan för hela samhället".

Åklagaren Linda Schön har öppnat för att överklaga, men formellt har domen inte överklagats ännu.

Nyhem och Torp
Premium
Foto: Agnes Öjfelth
Debatt
Foto: TOMASONEBORG/SvD/SCANPIX