Kardinal Arborelius har fått sin kyrka i Rom

För första gången i historien har en svensk kardinal tagit en romersk basilika i besittning.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Det skedde när stockholmsbiskopen Anders Arborelius, sedan i somras kardinal i katolska kyrkan, installerades i sin titelkyrka på onsdagen.

Anders Arborelius är den förste svensk någonsin som utnämnts till kardinal. Ämbetet är det högsta man kan föräras i katolska kyrkan, om man inte blir påve förstås. Med det följer att man ska vara påven behjälplig med råd och information, ingå i den församling som väljer en ny påve när det blir aktuellt, och får en titelkyrka.

Betydelsefull kyrka mitt i centrum

Att Anders Arborelius har fått en så betydelsefull kyrka som Santa Maria degli Angeli e degli Martiri (Änglarnas och martyrernas Mariakyrka mitt i Roms centrum) ses som exceptionellt. Basilikan byggdes på 1500-talet efter Michelangelos ritningar på platsen där kejsar Diocletianus termer (badhus) låg drygt 1000 år tidigare. Kyrkan är 128 meter lång och 105 meter bred och hyser en församling med cirka 5 000 medlemmar. Flera statsbegravningar har ägt rum i den.

– Församlingen är geografiskt belägen i ett område som inte är ett bostadsområde utan består av myndigheter, hotell och olika typer av affärer. Med andra ord få familjer och få ungdomar men många äldre. Å andra sidan är de äldre oerhört engagerade i det karitativa arbetet, berättar pater Fredrik Emanuelson på katolska biskopsämbetet i Stockholm.

Engagerad församling

På kvällen innan sin installation träffade den svenske kardinalen församlingen för första gången. Han visades runt av kyrkoherden och mötte flera av dem som är engagerade i församlingens hjälparbete bland fattiga och hemlösa, det som i kyrkan kallas för karitativt arbete.

Genom sin utnämning är Anders Arborelius nu en del av Roms prästerskap och en av den romerska församlingens herdar. Men han har inget lagligt inflytande över titelkyrkans och dess församlings verksamhet. Han är och förblir biskop av Stockholms stift.

 

Frizonfestivalen
Krisen i Willow creek