Karin Wiborn: Självklart säga ja till böneutrop

Sveriges kristna råd (SKR) kommer inte att göra ett gemensamt uttalande i det heta frågan om muslimska böneutrop i Sverige. Men generalsekreteraren säger ja.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

– Vi har inte en gemensam synpunkt på böneutrop. Därför kommer det inte att komma något gemensamt uttalande från oss, säger Karin Wiborn, generalsekreteraren i SKR.

Själv är hon positiv till att tillåta böneutrop i Sverige.

– För mig är det ganska självklart. Säger vi ja till kyrkklockor bör vi säga ja till böneutrop. Det finns de som ifrågasätter en sådan inställning och menar att det är skillnad mellan kyrkklockor och böneutrop. Men jag menar att den skillnaden är ganska marginell.

Gradskillnad - inte artskillnad

Karin Wiborn menar att kyrkklockor precis som böneutrop också till en del kan uppfattas som proklamerande.

– Kyrkklockor ringer för att tala om att vi samlas till gudstjänst för att vi tror på Gud, det är ett credo i det. Vi säger också "Gud är större". Och vi ringer i samband med att vi tackar för en människas liv. Det är gradskillnader som skiljer kyrkklockor från böneutrop, inte en artskillnad, och det håller inte som argument mot böneutrop.

Läs mer: Dagen och KD i böneutropsdebatt

 

Karin Wiborn betonar att böneutrop där de i så fall ska ske förstås måste vara anpassade till den lokala miljön. De får inte vara för höga så att de stör.

– Det ska fungera i närsamhället. De här frågorna bör avgöras på lokalnivå.

Inte de extrema

Hon säger att den svåraste biten att uttala sig om för henne handlar om vad muslimerna själva önskar.

– Jag har ju hört att åsikten finns att man absolut inte vill ha böneutrop, därför att man flytt ifrån sådant. För mig är det svårt att bemöta sådana argument, eftersom jag inte själv kommer från en sådan kultur.

Läs mer: ”Böneutrop måste kunna få prövas”

 

Samtidigt, säger hon, är det oftast inte extremisterna som önskar böneutrop.

– Om en moské frågar ödmjukt, så som man gjort i Växjö, om man kan få ha böneutrop en gång varje fredag, då har man redan en bra dialog. Då kan man säkert komma överens om en lämplig bullernivå. Men om det sedan handlar om böneutrop varje dag - då är det en annan fråga, och varje fråga måste prövas för sig. Så ser det ut i vårt samhälle.

Synlig i samhället

Hon säger att hon har förståelse för att till exempel politiker på mindre orter kan tycka att det stör för mycket med böneutrop, att de blir för dominerande på en liten ort, att det inte passar.

– Jag har förståelse för den synpunkten. Det kan bli obekvämt. Men vi får leva med den obekvämheten. Om jag vill att min kyrkklocka ska få ringa, måste jag vara beredd att säga att även böneutrop ska få ske. Den religionsfrihet jag själv efterfrågar måste också gälla andra.

Läs mer: Så ser det ut kring böneutrop i Europa

 

Ett annat viktigt argument för att tillåta böneutrop handlar om att göra religion synlig i samhället.

– På ett sätt hänger den här frågan ihop med frågan om religiösa friskolor. Hur mycket religion står vi ut med i samhället? Religion får inte bli förflyttad helt till den privata sfären. Där inget ljus sipprar in ökar risken för sekterism.

– Jag är för en sekulär stat. Men vi måste värja oss mot ett sekulärt samhälle, religionen måste få synas i samhället. Lagar och förordningar ska vara sekulära, men samhället måste vara pluralistiskt.