Katolska kyrkan får fjorton nya kardinaler

Bland de nyutnämnda kardinalerna finns en "påvens socialarbetare" och ledaren för Iraks förföljda kristna. Som tidigare väljer påven att premiera kyrkans periferi och trogen herdatjänst när han tillsätter nya kardinaler.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Påven Franciskus har offentliggjort att han ska utse fjorton nya kardinaler. Som fallet var med den svenske Anders Arborelius för precis ett år sedan kommer kardinalerna att installeras vid en högtidlig ceremoni i Vatikanen, ett så kallat konsistorium. Det kommer att ske den 29 juni.

Det här blir Franciskus femte konsistorium sedan han tillträdde som påve i mars 2013. Och som tidigare gånger är han trogen sin linje när det gäller att ge kyrkan nya kardinaler. Kyrkans universalitet premieras, alltså det faktum att katolska kyrkan, om än i högst varierande grad, finns i mer eller hela världen.

Kyrkans periferier lyfts upp (som till exempel Sverige förra året) och bjuds in närmare centrum. Bland de länder som får utnämningar i år finns Madagaskar, Japan, Irak och Pakistan, alltså inga självklara katolska bastioner.

Det tidigare katolska maktcentrumet Europa/Väst får återigen stå tillbaka för tidigare förbisedda världsdelar. Bara fem utnämningar går till den gamla världen (tre till Italien, två till Spanien och en var till Portugal och Polen). Inte en enda till Nordamerika.

Belönar trogen herdatjänst

I år är det kanske extra tydligt att påven vill belöna trogen herdatjänst ute i stiften och arbetet för fattiga och utsatta. Men det är en blandad skara män som på väldigt olika sätt tjänat sin kyrka som nu belönas med var sin röd hatt.

Den kaldeiske patriarken i Irak, Louis Raphael I Sako, blev ärkebiskop i Kirkuk bara månader efter USA:s invasion i Irak. Han har sett den kristna befolkningen decimeras från 1,5 miljoner till några hundra tusen och under tiden oförtrutet manat till fred, hopp och fredlig samexistens.

Peruanen Pedro Barreto har blivit känd för, och fått upprepade dödshot, för sin kritik av den miljöförstörande industrin och dess påverkan på fattiga.

Joseph Coutts från Pakistan har jobbat hårt för att få till stånd en dialog mellan muslimer och kristna och mot den ökända antiblasfemilagen i det hårdnackat muslimska landet.

Italienaren och vatikandiplomaten Giovanni Angelo Becciu har hjälpt påven att lösa krisen inom Malteserorden och tjänat som ambassadör i Havanna, där katolska kyrkan medlat i konflikten mellan Kuba och USA.

Men den kanske mest intressanta, och okonventionella utnämningen, är den av polacken Konrad Krajewski.

Påvlig allmoseutdelare

Den 54-årige Don Corrado, som han allmänt kallas, är påvlig allmoseutdelare. En allmoseutdelare har i över ett sekel ingått i det påvliga hushållet. Hans huvuduppgift har varit att stå vid påvens sida vid ceremonier och bedriva välgörenhet för påvens räkning, vilket också mest haft en ceremoniell innebörd. Men sedan 2013, då Franciskus gjorde Krajewski till sin allmoseutdelare, har tjänsten fått ett helt nytt innehåll. Efter en uppmaning från Franciskus ("Du kan sälja ditt skrivbord. Du behöver det inte för du ska ut från Vatikanen och söka upp de som behöver hjälp") blev Krajewski en "Vatikanens socialarbetere", en äkta gatudiakon.

Don Corrade söker upp dem som skrivit brev till påven och bett om hjälp, han delar ut mat, telefonkort och sovsäckar till hemlösa, och har iordningställt ett härbärge intill Petersplatsen. Med tvättomat, frisersalong och duschrum.

Och han har inte bara gjort sig av med skrivordet. Han har också gett bort sin lägenhet till en flyktingfamilj från Syrien.

Härifrån kommer de nya kardinalerna

Irak (1)

Spanien (2)

Italien (3)

Polen (1)

Pakistan (1)

Portugal (1)

Peru (1)

Madagaskar (1)

Japan (1)

Mexiko (1)

Bolivia (1)