Katolska kyrkan tar ton i Katalonienkrisen

En av de högsta representanterna för Katolska kyrkan i Spanien kallar de katalanska separatisternas krav på självständighet för "uppvigling och bedrägeri". Och manar alla kristna i regionen till enhet och fredlig samexistens.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

"Många av oss känner en svår smärta, som ett knivhugg i magen", skriver kardinal Antonio Canizares Llovera i ett nyhetsbrev publicerat 7 oktober, en vecka efter den lagstridiga folkomröstningen om Kataloniens självständighet.

"Det som hände är mycket allvarligt: det är uppvigling, bedrägeri och förräderi, en kupp mot rättssamhället, en attack på en nations konstitutionella ordning och alla spanjorers fredliga samexistens".

Infekterad fråga

De hårda orden, som återges av tidningen La Croix International, kommer från Spaniens primas, den främste bland ladets kardinaler och den spanska biskopskonferensens vice ordförande. Det är första gången som en officiell representant för kyrkan på ett så direkt sätt tar ställning i den infekterade frågan om Kataloniens eventuella frigörande från Spanien.

Hittills har Katolska kyrkan försökt förhålla sig någorlunda neutral och manat till dialog. Strax innan folkomröstningen om självständigheten den 1 oktober utfärdade biskoparna en appell där de varnade för "oåterkalleliga beslut" som skulle "splittra familjer, samhället och kyrkan" samt för att sätta rättsstatens och demokratins principer ur spel.

 

Läs mer: Kyrkoledare manar till lugn i Katalonien

Läs mer: Spanskt övervåld löser inte krisen

 

Manar till dialog

Även merparten av de katalanska biskoparna har avhållit sig från att vädra personliga åsikter och manat till bön för Katalonien samt ansvarsfull samhällsdialog, rapporterar Crux.

Kyrkan i Katalonien uppges dock vara lika delad i frågan som befolkningen i övrigt. 400 präster har i ett brev till påven nyligen försvarat folkomröstningen och en biskop har kritiserat den spanska regeringens beslut att "neka katalanerna deras rätt att hålla en folkomröstning".

Katalonien är en av Spaniens 17 autonoma regioner och har 7,5 miljoner invånare. Barcelona, känd bland annat för sin storslagna domkyrka Sagrada Familia, är regionens huvudstad.