KD begär riksdagsdebatt om assistans

Kristdemokraterna begär en så kallad aktuell debatt i riksdagen om rättsläget vad gäller personlig assistans och statlig assistansersättning för funktionshindrade.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Partiet hänvisar till det oklara rättsläge som rått och råder på området. Nyligen kom en vägledande dom från Högsta förvaltningsdomstolen om sondmatning. Den gick emot en tolkning av vad som ger rätt till personlig assistans och rätt till statlig assistansersättning som Försäkringskassan använt sedan 2016.

Många miste ersättning

Myndighetens tolkning har gjort att många assistansberättigade gått miste om ersättning. Myndigheten har hänvisat till en annan dom, från 2012, som stöd för sin ändrade tolkning. Domen från förra veckan säger att den läsningen var fel.

Strider mot lagen

Kristdemokraterna och andra kritiker hävdar nu att Försäkringskassan kan beslås med att ha gjort en tolkning som var i strid med lagen – på indirekt order av regeringen i syfte att spara pengar.

Det minsta som regeringen kunde göra, anser KD, är att slopa kraven på besparingar i den utredning som arbetar med förslag för hur lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ska ändras.

Läs fler artiklar om Kristdemokraterna

Alla tidigare artiklar