KD: Kartlägg varför barn dör i magen

400 barn föds varje år döda. Den här siffran har inte minskat på decennier, trots medicinska framsteg.
Nu vill Kristdemokraterna att Socialstyrelsen ska kartlägga varför det är så.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Bakom förslaget ligger Annika Eclund (KD). Hon har skrivit en motion i riksdagen för att rikta ljus på frågan.

"Bakom varje dödstal finns ett barn som aldrig fick se världen och familjer som möter en livslång sorg. Detta innebär även samhällskostnader i form av psykisk ohälsa och sjukskrivning", skriver hon i motionen.

För att minska dödstalen i Sverige efterlyser hon därför en nationell kartläggning som analyserar orsaker och händelseförlopp vid varje enskilt dödsfall under ett års tid.

4 barn per 1 000 dör

Enligt statistiken framgår att fyra barn per 1 000 födda barn är dödfödda. Andra jämförbara länder som Danmark, Finland och Tyskland har lägre dödstal. Detta visar – menar Annika Eclund – att fler barn i Sverige kan räddas.

Karin Källén, professor i reproduktionsepidemiologi och utredare på Socialstyrelsen, är positiv till förslaget.

– Dödfödda barn har hamnat lite i stryklass inom vården. Det är få barn som dör under förlossningen och de ses som något oundvikligt men de som dör i livmodern gör man inte så mycket åt, säger hon till DN.

Eftersom familjeplaneringen i Sverige startar sent, menar Källén att det är angeläget att satsa på förebyggande arbete.

– Föräldrarna har inte så många chanser på sig innan fertiliteten avtar, och att mista ett barn är ett stort trauma som blir allt större vid välplanerade graviditeter, säger hon till tidningen.

Vanliga orsaker

Vad beror det då på att barn dör i magen långt fram i graviditeten? Forskningen har inget entydigt svar, men det finns vissa riskfaktorer. Dessa är bland annat diabetes, högt blodtryck, gravida över 35 år, rökning, snusning och droger. Att moderkakan inte ger tillräckligt med näring eller infektioner är också vanliga orsaker.

Förra året gick Socialstyrelsen ut med nya rekommendationer för att få fler gravida kvinnor att söka vård för minskade fosterrörelser. Minskade fosterrörelser kan vara ett tecken på att något inte står rätt till med barnet i magen.

Läs fler artiklar om Kristdemokraterna

Alla tidigare artiklar
Lilla Erstagården