KD:s störste optimist tror på 12 procent

Trots låga opinionssiffror råder optimism då tusen kristdemokrater samlas i Jönköping i helgen. Och den mest optimistiske av dem alla är "Mister 12 procent", Roland Utbult.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.