"KD-väljaren är en troende moderat"

Att flyktingpastorn Bengt Sjöberg lämnar KD i protest mot partiets migrationspolitik är inte förvånande. Det menar Markus Uvell som i en ny bok driver tesen att KD-väljaren numera är konservativ.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Konservatism är på stark frammarsch i svensk politik. Det menar Markus Uvell, som är aktuell med en ny bok ("Bakslaget - radikalt etablissemang, konservativa medborgare") där han skriver om en tydlig förskjutning av svensk politik åt det mer konservativa hållet.

– Min bok kommer ut om ett par veckor på Timbro. Där har jag gjort en undersökning som tittat på ett antal värderingsfrågor och sett hur de olika partiernas väljare svarar på dem, säger Markus Uvell, opinionsanalytiker och lobbyist, till Dagen.

"KD är troende moderater"

Där ser man ett mönster, menar han, att när det gäller KD-väljare ligger de flesta i dag väldigt nära moderatväljare. Den stora skillnaden är att kristdemokrater i högre utsträckning är troende.

– Det finns en tydlig konservativ tonvikt både hos kristdemokratiska och moderata väljare. Som i frågan om flyktingmottagande, det finns inget som tyder på att den socialliberala hållningen har något nämnvärt stöd bland KD-väljarna.

Så att en profil som Bengt Sjöberg lämnar i protest mot en hårdare migrationspolitik är inte förvånande?

– Man kan konstatera att det missnöje som han upplever inte är särskilt utbrett bland kristdemokraternas väljare, säger Markus Uvell.

Läs också: Flyktingpastorn Bengt Sjöberg lämnar KD med skarp kritik
 

Väljare kontra parti

Han förklarar att det inte är ovanligt att det finns en spänning mellan vad väljarna och partiorganisationen vill. Och i dagsläget tycker han att denna spänning är tydligast inom KD, där väljarna drar åt det konservativa hållet medan många aktiva politiker håller fast vid en mer socialliberal linje.

– Ett annat exempel är Miljöpartiet, vars väljare i dag är tydligt till vänster i de flesta frågor. Samtidigt finns det i partiets organisation flera företrädare med en mer liberal syn på ekonomisk politik.

KD:s unika position borta

Markus Uvell menar, utifrån studien i sin bok, att KD har allt att vinna på att positionera sig högerut med en mer restriktiv linje i migrationsfrågan, med tanke på vad deras väljare vill ha.

– Den gamla positionen som KD hade är nu borta, det vill säga en kombination av en kristen värdegrund kombinerat med socialliberala åsikter. Det var en ganska unik position i svensk politik, och nu är den borta. I alla fall hos partiets väljare.

Läs fler artiklar om Kristdemokraterna

Alla tidigare artiklar
Lilla Erstagården