Kina förbjuder kristen förkunnelse på nätet

Nya regler stoppar kyrkor i Kina från att informera och livesända gudstjänster på nätet. En ordning som ytterligare kommer att begränsa församlingars möjligheter att verka i landet.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Kinesiska myndigheter presenterade på måndagen nya riktlinjer för religiös information på Internet. Med religiös information menas religiös lära, bildning och kunskap i form av text, foto, bild och video.

Förbudet betyder att kyrkor och församlingar inte kommer att kunna lägga ut kristen förkunnelse eller livesända gudstjänster på nätet. De nya direktiven gäller såväl på Internet som i andra sociala medier, skriver Global Times.

Särskilt tillstånd krävs

De religiösa organisationer som vill informera och publicera sig på nätet måste först ansöka om en speciell licens eller ett särskilt tillstånd från lokala myndigheter i de provinser där de verkar, heter det i riktlinjerna.

Läs mer: Mutade kyrkobesökare att lämna kyrkan

Enligt den nya ordningen är det också förbjudet att motarbeta kommunistpartiet i Kina, försöka omstörta det socialistiska samhällssystemet liksom att uppmuntra extremism, terrorism och separatism.

Stärka harmonin i landet

Myndigheterna motiverar de nya reglerna med ett ökat behov av att behålla och stärka den religiösa och sociala harmonin i landet. Men åtstramningen kommer i en tid där kyrkornas frihet redan beskurits, som Dagen rapporterat.

Läs också: Kina förbjuder biblar på nätet

En företrädare för myndigheterna, Zhu Weiqun, menar att regleringen av religiös information på nätet inte kommit till för att begränsa religionsfriheten utan tvärtom för att skydda religiösa individers rättigheter.

– Det finns organisationer som medvetet överdriver och vantolkar religiösa läror på nätet. Och det finns onda krafter - som terrorister, separatister och religiösa extremister och kulter - som försöker öka sitt inflytande, säger Zhu Weiqun.

Enbart i egna nätverk

Den församling som får klartecken från myndigheterna får dock enbart publicera predikningar, kristen undervisning och liknande på plattformar i det egna nätverket, rapporterar tidningen.

Åtstramningen kommer att ytterligare begränsa kyrkors och andra religioners möjligheter att fungera och utföra sina uppdrag i landet. Kina har officiellt religionsfrihet men i praktiken är begränsningarna många och den senaste tiden har flera kyrkor stängts i Peking.

Lilla Erstagården