Knutbyungdomar: Åsa Waldau är den snällaste som finns

Från skönmålning till ilska. Religionssociologen Sanja Nilsson har under flera år följt Knutby Fildelfia och gjort djupintervjuer med ett 20-tal barn och ungdomar som vuxit upp i församlingen. Dagen publicerar här några av ungdomarnas egna vittnesmål från uppväxten.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!