Kommunen avrådde katolska kyrkan ansöka om klockringning

1993 funderade Sankt Mikaels katolska församling i Växjö på att börja med klockringning.
Men någon formell ansökan blev aldrig aktuell – kommunen avrådde med hänvisning till att grannar kunde protestera. Nu överväger församlingen att göra en ny ansökan.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Förra veckan rapporterade Dagen, i likhet med andra medier, att Växjö kommun hade avslagit en ansökan från Sankt Mikaels katolska församling om klockringning. Exakt när händelsen skulle ha ägt rum visste ingen, men kyrkoherde Ingvar Fogelqvist sa till Dagen att det möjligtvis skedde för ”15–20 år sedan”.

Efter vidare efterforskningar har det visat sig att det korrekta årtalet är 1993, något som Smålandsposten var först att rapportera om.

Tidningen skriver att Sankt Mikaels katolska församling ville sätta upp ett klocktorn i samband med en större renovering då bland annat ett daghem skulle byggas. Men på såväl bygglovet som på ritningarna saknas hänvisningar till klocktorn.

Ingvar Fogelqvist förklarar varför:

– En bygg­lovs­process ­är inte bara själva ansökan utan det är en pågående process. Jag var själv inte med i församlingen vid den tiden, men mina företrädare har berättat för mig att vi kallades till ett möte med kommunen, jag tror att det var dåtidens byggnadsnämnd, säger han till Smålandsposten.

– Då fick vi veta att grannarna troligtvis skulle klaga på en klockringning och vi uppmanades därför att ta bort klockan för att inte äventyra hela bygglovet, säger han till Dagen.

Bekräftar bilden: Avråddes

Paul Redmond, i dag präst i en församling i England, var kyrkoherde i Sankt Mikaels katolska församling åren 1985–1994. På telefon bekräftar han bilden för Dagen.

– Jag träffade den person på kommunen som ansvarade för stadsplaneringen. Tyvärr kommer jag inte ihåg vad han heter, men han var väldigt trevlig. Ulriksbergskyrkan som ligger några hundra meter från Sankt Mikael hade byggts några år tidigare och kommunen menade att det fortfarande var lite känsligt med kyrkor i området. Därför fick vi rådet att vänta några år med ansökan om klockringning tills grannarna hade vant sig.

Ett drygt år senare lämnade Paul Redmond Växjö och hans efterträdare, som i sin tur efterträddes av Ingvar Fogelqvist, återkom aldrig med en ansökan om klockringning.

Anklagats för att ljuga

Efter rapporteringen om att Växjö kommun skulle ha avslagit en ansökan om klockringning har Ingvar Fogelqvist och Sankt Mikaels katolska församling anklagats för att ljuga.

Ingvar Fogelqvist håller inte med:

– I grund och botten ser vi det som vi har sagt som korrekt, säger han till Dagen.

Samtidigt beklagar kyrkoherden att hans initiala uttalande har kopplats samman med kommunens färska besked att ge tillåtelse till böneutrop i staden.

– Vi har varit i kontakt med den muslimska föreningen och förklarat att vi inte har något emot muslimer.

Läs mer: Moskén i Växjö får tillstånd för böneutrop

 

Paul Redmond säger till Dagen att han har blivit kontaktad av en rad medier under de senaste dagarna angående klockringningen. Han säger att han har försökt förklara vad som faktiskt hände 1993. Men han menar att journalisterna inte har rapporterat om händelsen på ett korrekt sätt

– Det är orättvist att kritisera Växjö kommun, säger han.

– Som jag minns det hade kommunen en väldigt positiv bild av kyrkan.

Funderar på ny ansökan

Ingvar Fogelqvist har tidigare berättat att församlingen funderar på att göra en ny ansökan om klockringning – 25 år efter den förra diskussionen med kommunen. De har redan kontaktat kommunen och en arkitektfirma har även blivit ombedd att ta fram ett förslag på klocktorn.

– Nu när kommunen har gett klartecken för böneutrop ser vi en ny chans för oss att få ha klockringning, säger han till Dagen.

Klock­ringning

Kyrkklockor, ibland kallade "Guds basuner" används för att sammankalla till gudstjänst.

De används även vid begravningar, böner och bönetimmar, åminnelsehögtider med mera.