Kommunen: Exkluderande att sprida kristet budskap

Equmenias scoutverksamhet ses som diskriminerande då de i sina stadgar säger sig vilja föra ut evangeliet om Jesus Kristus.
Enligt Veronica Johansson, enhetschef på idrotts- och föreningsförvaltningen i Göteborg, strider det mot bidragsreglerna.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

– Vi har inte förändrat våra bidragsregler, däremot börjat tillämpa de regler som vi länge har haft.

Så förklarar Veronica Johansson, enhetschef på idrotts- och föreningsförvaltningen, varför flera religiösa organisationer i Göteborg inte längre får bidrag av dem.

"Felaktigt utbetalda bidrag"

Hon menar att de tidigare felaktigt fått utbetalda bidrag, exempelvis Equmenia för sin scoutverksamhet, och Veronica Johansson hänvisar till förvaltningens regler där det står;

”Föreningens verksamhet får inte leda till diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion, funktionshinder, sexuell läggning och ålder.”

 

Läs mer: Göteborg stoppar bidrag till kristen scouting

 

Veronica Johansson säger att de har fört dialog med flera föreningar som i sina stadgar har skrivelser om att på ett eller annat sätt sprida sin religion.

– Och oavsett vilken religion det gäller så är det inget som idrottsförvaltningen har i uppdrag att betala ut pengar för, säger hon.

Sprida kristet budskap

När det kommer till Equmenia så får de inte längre pengar eftersom det i de nationella stadgarna står svart på vitt att de ska sprida det kristna budskapet, även om det sker i samband med en scoutverksamhet.

– Om man säger sig vilja sprida det kristna budskapet då har man exkluderat många. Verksamheten ska vara öppen för alla, det är grunden, säger Veronica Johansson.

 

Läs mer: "Attityden mot kristna organisationer blir allt svalare"

 

Tar innebandy som exempel

Hon resonerar att även om Equmenia själva säger att alla är välkomna, så är det tveksamt om en person med annan trosuppfattning känner sig välkommen. I stället tar hon en innebandyförening som exempel.

– Den är öppen för alla som vill spela innebandy, oavsett vilken tro du har.

Finns det inget mervärde med att kommunen stöttar religiösa organisationer?

– Att de fått tidigare bidrag hos oss handlar om scoutverksamhet, och om det enbart handlade om scouting skulle de få bidrag. Men i staden finns det även andra som kan ge bidrag, så det kan mycket väl bli så att Equmenia kan söka stöd någon annanstans.

Statsministeromröstning