Konsekvenserna av att lämna islam: Hot och bestraffningar

Forskare har studerat vilka konsekvenser det kan få att lämna islam i Sverige, och menar att ex-muslimer på olika sätt upplever hot, främst i form av sociala bestraffningar.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Sedan 2013 har det pågått ett lågintensivt forskningsprojekt om att lämna islam, en forskning som skett med hjälp av medel från Vetenskapsrådet.

Daniel Enstedt, universitetslektor i religionsvetenskap vid Göteborgs universitet, är en av tre som ansvarat för forskningen där han bland annat intervjuat ex-muslimer i Sverige, där flera konverterat till kristendom.

– Det som framkommer som generellt tema i deras berättelser är en tydlig islamkritik. Islam ses som patriarkalt och kvinnoförtryckande och där finns uttalanden som att Muhammed är en pedofil och att Daesh (Islamiska staten) är det naturliga islam, säger Daniel Enstedt.

En annan bild

Han berättar att det här är kritik som man ofta tar fasta på i islamkritiska sidor på nätet, framför allt eftersom den är erfarenhetsbaserad där människor själva vittnat om vad de varit med om.

– Men när jag ställt andra frågor till de här människorna och bett dem att tala om hur islam var under deras uppväxt, framför allt om föräldrarnas tro, då framträder ofta en annan bild. Då kan islam bli en innerlig och varm religion som inte pådyvlas andra.

Det kritiska, och den innerliga tron, är två olika berättelser som konvertiterna kommer med och vilken bild man får beror ofta på vilken typ av frågor man ställer, menar Daniel Enstedt.

Ny aktualitet

Han berättar att flera ex-muslimer som han intervjuat har kommit till Sverige från muslimskt dominerade länder och många berättar att när de kom hit var det som att bli muslim på nytt.

– I Sverige fick religionen en helt ny aktualitet. Flera blev observanta på regler och utövandet på ett helt annat sätt.

– Det är samma religion, men har helt olika betydelse i olika kontexter.

Men varför byter de religion?

– De berättar att religionen blev förtryckande och begränsande, berättar Daniel Enstedt.

Dessutom såg man muslimer i Sverige som hycklare, då många struntade i de religiösa reglerna och drack alkohol, struntade i bönen och åt fläskkött.

Är det farligt lämna islam i Sverige?

– Det skulle jag inte säga, generellt sätt, om man ser till lagstiftningen. Däremot kan det få sociala konsekvenser som är negativa, vilket framgår av de intervjuer som jag har genomfört.

Negativa erfarenheter

Daniel Enstedt berättar att det finns flera ex-muslimer som har negativa erfarenheter. De som lämnar islam kanske tvingas bryta med familj och vänner, de får ta emot verbala hot och ofta en stor skopa besvikelse. Det kan också handla om sociala bestraffningar och han tar ett exempel på en tjej som under tonåren började läsa Bibeln.

– Då förbjöd föräldrarna henne att fortsätta, och hon fick inte gå i kyrkan, fick inte ha en kristen pojkvän, och blev på så sätt begränsad.

– Men det är sällsynt med någon slags fysisk bestraffning för att man lämnat islam. Jag har inte hört om någon som blivit misshandlad i mina intervjuer, säger Daniel Enstedt.

Att lämna islam

Sedan 2013 har tre forskare studerat dem som lämnat islam i Sverige.

Forskningen har finansierats med hjälp av Vetenskapsrådet.

De som forskat är Daniel Enstedt, Göran Larsson och Erica Li Lundqvist, som alla haft olika infallsvinklar på forskningen.

Bland annat har de gjort fältstudier och intervjuat ex-muslimer i Sverige, samt tittat på historiska texter och relationen mellan homosexualitet och islam.

Forskningen kommer att presenteras via en rad vetenskapliga artiklar under det kommande året och kommer även att presenteras i olika bokprojekt framöver.