Konvertit från Botkyrka pingst bland offren i flygplanskraschen

En av de som omkom under flygplanskrasch i Iran på onsdagsmorgonen var en ung, afghansk konvertit. Han tillhörde sedan flera år Botkyrka pingstförsamling, där sorgen bland medlemmarna nu är stor. "Det hela känns helt overkligt."

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!