Konvertiten som hungerstrejkade i Kristinehamn – här lever han i dag

I början av 2017 hungerstrejkade Hamid Aryan på torget i Kristinehamn. Många kristna i staden engagerade sig för iraniern som hotades av utvisning.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!