Konvertitrapportens författare: ”Rättschefen besvarar inte huvudfrågan”

Författarna till Konvertitutredningen ser flera luckor i Fredriks Beijers resonemang kring rapporten.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs alla premiumartiklar - endast 10 kr för fem veckor!

eller