Krik i Norge utsatt för miljonsvindel

Kristen idrottskontakt i Norge har tvingats betala tillbaka 2,5 miljoner kronor till norska staten. Pengar som man fått i bidrag till ett internationellt arbete för fattiga barn i östra Afrika.
– Våra kontrollrutiner har varit bristfälliga, säger Svend A Aspaas, pressansvarig på Krik Norge.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Det gäller Kriks internationella arbete Christian Sports Contact, CHRISC, som hjälper utsatta ungdomar i Kenya, Tanzania och Uganda genom bland annat idrottsaktiviteter, ledarutbildning och hälsoarbete.

En social verksamhet som grundades av Krik 1993 och som också innefattar den årliga idrottsturneringen East Africa Cup där 1 000 ungdomar från ett 10-tal olika länder i Afrika brukar delta.

"Ser allvarligt på situationen"

Nu har en stor del av CHRISC-arbetet i östra Afrika avstannat på grund av oklarheter om vart stora summor pengar tagit vägen. En granskning visar att pengarna försvunnit utan att Krik Norge, som ansvarar för verksamheten, kan redovisa för myndigheterna vart dessa tagit vägen. Krik har i sin tur litat på sina lokala partners i Afrika.

– Vi ser mycket allvarligt på situationen, det är olyckligt att ekonomiska medel som skulle gå till att sprida idrotts-, tros-, och livsglädje bland fattiga afrikanska ungdomar inte har gått till det viktiga hjälparbetet, säger Svend A Aspaas.

Måste betala tillbaka miljoner

Totalt handlar det om 2,5 miljoner norska kronor av de totalt 4,9 miljoner kronor som Krik Norge fått av norska staten under perioden 2012 till 2016, som de blivit återbetalningsskyldiga för. Pengar som enligt Svend A Aspaas har betalats tillbaka till norska staten.

– Våra kontrollrutiner har brustit, vilket fått väldigt tråkiga konsekvenser. Vi har haft tillit och förtroende för våra lokala samarbetspartners som skött det dagliga arbetet på plats men vi borde också haft bättre uppföljning på hur pengarna användes, säger han till Dagen.

Han betonar att det enbart är biståndspengar – inte pengar som Krik själva samlat in till verksamheten - som berörs. Och som en förklaring till hur det kunnat bli så nämner han bland annat att det internationella arbetet i östra Afrika har vuxit snabbt de senaste åren.

Läs mer: Bakgrund: Vad är KRIK - kristen idrottskontakt?
 

Även Sverige har bidragit ekonomiskt

Krik Sverige, som är en självständig del av Krik-arbetet och med ett nära samarbete med Krik Norge, har vid flera tillfällen besökt CHRISC i Tanzania och Kenya. Krik Sverige har även ekonomiskt stöttat East Africa Cup de senaste tre åren.

– Vi har enbart positiva erfarenheter med oss från våra besök där. Att det funnits brister i den ekonomiska strukturen och uppföljningen av givna medel är inget som Krik Sverige varken anat eller misstänkt, säger Olle Härdne, ledarutvecklingsansvarig på Krik Sverige.

Sverige avslutar ekonomiskt stöd

Efter den kartläggning som gjorts har Krik i Sverige beslutat att avvakta med en ekonomisk stöttning av CHRISC tills dess att KRIK Norge är färdiga med sin omorganisering av det internationella arbetet och kan ge tydliga besked om framtiden.

– Det vi kan säga i dagsläget är att arbetet i Uganda fortsätter fram till 2019. I Kenya och Tanzania har vi åtminstone för stunden avslutat vårt engagemang. Vi är i en omstruktureringsfas och vill avvakta med ett definitivt besked hur det blir längre fram, säger Svend A Aspaas.

Pågår någon rättsprocess?

– Just nu undersöker vi möjligheterna till en rättslig uppföljning i de tre berörda länderna.

Fotnot: Krik finns även i Finland och Danmark men i dessa länder bedrivs än så länge enbart nationella arbeten.

Böneutrop
Kyrka och politik