Kristen feministhelg i Göteborg

Machonormer och kvinnor i Bibeln ska diskuteras när kristna feminister möts i Göteborg i helgen.
– Vi är alla skapade till Guds avbild, säger pastor Esther Kazen, en av talarna.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Det är tredje året i rad som Forum för tro och feminism anordnar en helg om kristen feminism. Flera kända talare kommer att finnas på plats, exempelvis Sofia Camnerin, kyrkoledare i Equmeniakyrkan och Emanuel Karlsten, expert på sociala medier och uppvuxen i Frälsningsarmén.

Även pastor Esther Kazen kommer att medverka. Hon har blivit känd via sitt Instagramkonto "feministpastorn" som regelbundet lyfter frågor om kristendom och feminism. Esther Kazen har nyligen blivit ordförande för Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd, en av flera organisationer som ligger bakom arrangemanget i helgen.

Varför en kristen feministhelg?

– Vi gör det här för att det finns behov av en mötesplats att prata om kristen tro och feminism, säger Esther Kazen till Dagen.

Hon menar att långtifrån alla har förstått att det går alldeles utmärkt att vara kristen och feminist.

– Många tror att det finns en motsättning. Men vi som arrangerar säger tvärtom, det är självklart att vara feminist om man är kristen, det handlar om allas lika värde, att vi alla är skapade till Guds avbild. Samtidigt lever vi i en värld som drabbar människor på olika sätt, och kvinnor är en utsatt grupp, den största globalt sett.

Vad ska du prata om under helgen?

– Jag ska prata om Bibelns kvinnor, och hur vi lyfter fram de goda exemplen, säger Esther Kazen.

– Jag kommer att tala övergripande, men om jag får välja en av mina favoritberättelser i Bibeln så handlar det om Hagar, Abrahams frus slavinna. Hon var längst ned på samhällsstegen och tvingades att bära Abrahams barn. Hon sågs som en ägodel, men hon hade samtidigt ett möte med Gud, och gavs samma löfte som Abraham.

Precis som Abraham fick Hagar löftet att hennes barn skulle bli stamfader för ett stort folk, och Esther Kazen säger att Bibelns berättelser ofta vänder upp och ned på rådande samhällsstrukturer, och visar att alla är lika mycket värda.

– Men Bibeln är skriven av män för män, och då är huvudpersonen ofta mannen. Men om man byter huvudperson händer det andra saker, säger hon och syftar exempelvis på berättelsen om Hagar.

Feministisk mässa

Esther Kazen säger att det finns tydliga patriarkala strukturer i Bibeln, men samtidigt lyfts kvinnor fram på ett progressivt sätt utifrån sitt sammanhang. Även kyrkans historia har ett patriarkalt bagage, kombinerat med kvinnor som tar plats och bryter ny mark.

– Vi har bra och dåliga saker i bagaget, och vi lyfter båda, säger hon.

Om man inte är kristen och feminist, kan man känna sig välkommen ändå till den kristna feministhelgen?

– Absolut. Är man intresserad att lära sig mer hur det hänger ihop är man välkommen. Du kan vara kristen men inte definiera dig som feminist, eller feminist och intresserad av kyrkan.

Bland annat kommer det att på lördag kväll att hållas en feministisk ekumenisk mässa, dit alla är välkomna.

Vad är en feministisk mässa?

– Det innebär att vi under mässan försöker vara genomtänkta i vilka texter vi lyfter fram, vilka sånger vi sjunger, hur vi gör gudstjänsten inkluderande. Det är inte så att vi försöker återuppfinna kyrkan, utan vi försöker ta våra skatter som vi har och lyfta fram och se vad vi redan har.