Kristen missbruksvård: Nätkasinon största boven

På Trappa upp i Göteborg får spelmissbrukare behandling på kristen grund.
– Nätkasinon är den värsta boven, eftersom de är så lättillgängliga, säger Bittan Ekman, föreståndare.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

För alkoholister finns AA. För narkomaner finns NA. Det är anonyma grupper, där människor med missbruksproblem kan få stöd hos varandra och få behandling.

Men det är glesare med grupper för spelare.

– Därför är de här personerna så mycket mer utsatta. Inte minst eftersom det inte finns några frizoner. Alkohol kan du ju hålla dig ifrån, men spela kan du göra bara du har en telefon, säger Bittan Ekman.

Kritisk till reklamen

Bittan Ekman är kritisk till den stora mängden spelreklam som hon själv och besökarna på Trappa upp möter varje dag.

– Jag tycker att reklamen är fruktansvärd. Så många männi- skor fastnar i detta, och ändå fortsätter företagen att marknadsföra sig. Det är verkligen den enes död, den andres bröd.

Kan du inte se något positivt i spelande?

– Nej, det kan jag faktiskt inte. Jag berörs illa, och ser bara att de här företagen vill fånga människor in i ett beroende.

Hon har varit föreståndare för Trappa upp i snart 11 år och har på senare år sett hur allt fler söker hjälp för spelberoende.

– Det har helt klart eskalerat ju mer uppkopplade vi blivit. Tillgängligheten gör att frestelserna är väldigt svåra att hålla sig ifrån, säger hon.

Hon upplever också att spelandet gått ner i åldrarna.

Rekommenderar KBT

Trappa upp tillämpar tolvstegsmodellen, som bland annat går ut på att man i behandlingen erkänner att man behöver en större kraft än sig själv för att ta sig ur missbruket.

Även kognitiv beteendeterapi (KBT) är en bra behandlingsform mot spelmissbruk, menar Bittan Ekman.

– Det handlar om att träna på att byta ut sina destruktiva tankar mot konstruktiva tankar. Att lära sig hantera sina beroendekänslor och förstå att de försvinner efter ett tag.

– Och att förlita sig på en högre kraft. Där finns ju Gud med, som en del av tolvstegsprogrammet, säger Bittan Ekman.