Kristna friskolerådet välkomnar utredning

Regeringen har tillsatt en utredning om konfessionella inslag i skolväsendet.
– Vi välkomnar den, säger Kristna friskolerådets ordförande Bo Nyberg till Dagen.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

I juni 2017 skrev Bo Nyberg en debattartikel i Dagen. Då slog han fast att "en fortsatt inspektion av svenska skolor för att säkra den kvalitet och också den religionsfrihet som alla elever lagstadgat har rätt till, frihet att tro och frihet att inte tro" var välkommen.

Nu, efter att regeringen meddelat att en särskild utredare ska analysera regelverket för konfessionella inslag i skolväsendet, menar Bo Nyberg att en granskning fortfarande är lika välkommen.

– Det har förekommit mängder av hot mot konfessionella skolor från religionsfientliga politiker. Nu får vi besked om vad som ska utredas och spekulationsutrymmet minskar.

Saknar "en helhetssyn"

Bo Nyberg poängterar att hans reflektioner kring den beslutade utredningen är "väldigt preliminära". Men trots att han alltså är glad över initiativet så säger han att det tyvärr fortfarande saknas "en helhetssyn". Han nämner bland annat att kommittédirektivets utgångspunkt tycks vara religionsfrihet som en rättighet från något, men inte en möjlighet till något – utom mycket perifert i direktiven och inte alls i skolministerns presentation av dessa.

– Det är ett grundläggande fel. Ett stort och växande problem i svensk skola är den utsatthet som troende elever upplever. Rättigheten att få tro på vad man vill och bemötas med respekt för sin övertygelse är lika viktig i alla skolor, inte bara i den knappa procent som har en konfessionell profil.

– Jag ser fram emot fortsättningen, säger Bo Nyberg med hänvisning till att han inte anser att den nu beslutade utredningen räcker.

"Misstänkta för tvingande religionsindoktrinering"

Samtidigt som han poängterar att det aldrig får förekomma tvång mot barn hävdar han att Barnkonventionens perspektiv, där familjen ses som samhällets grundläggande enhet och garanten för barnets bästa, har missats i kommittédirektivet.

– Själva konventionen tillkom efter andra världskriget, för att skydda barn och familj från statliga övergrepp. Att vända på den ordningen är att förklara misstro mot såväl barn och familj som skola och samhälle. Det tycks vara som om troende i det offentliga rummet verkar vara misstänkta för tvingande religionsindoktrinering tills motsatsen är bevisad. Förhoppningsvis läser utredaren hela Barnkonventionen.

"Garant för att utredningen inte blir diskriminerande"

Bo Nyberg uttrycker samtidigt en lättnad över att begreppen konfessionell, respektive icke-konfessionell, "nu äntligen ska definieras" i utredningen.

Att Lars Arrhenius, tidigare generalsekreterare för antimobbningsorganisationen Friends, har fått uppdraget som särskild utredare ser han också som positivt.

– Lars är kunnig och att han har jobbat på Friends ser jag som en garant för att utredningen inte blir diskriminerande.

Läs mer om religiösa friskolor

Alla tidigare artiklar