Kristna kineser vädjar om asyl i Tjeckien

Kristna kineser som har fått avslag på sina asylansökningar överklagar nu beslutet.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

I slutet av februari meddelade tjeckiska myndigheter att åtta kristna kineser hade beviljats asyl i landet, medan 70 stycken inte hade fått sina ansökningar beviljade. Det skriver Prague Daily Monitor. Vilken typ av kristen tillhörighet kineserna hade framgår inte. Att de tillhörde en minoritetsgrupp i hemlandet räckte inte för att få asyl, utan de var tvungna att bevisa att de var förföljda.

Överklagar asylavslag

Tjeckiska biskopar kräver en rättvis behandling av kristna kineser i deras asylärenden. Klagomålen mot domarna om avslag kommer att lämnas in till olika domstolar, beroende på var de sökande bor. Om klagomålen avvisas kan de kristna kineserna överklaga till nästa domstolsinstans. Därefter kommer en tidsfrist att fastställas för varje asylsökande om avslagen skulle bekräftas.

Tidigare har få kinesiska sökande beviljats asyl i Tjeckien. Enligt statistik som Radio Prah hänvisar till beviljades endast sjutton kinesiska medborgare asyl mellan åren 1990 och 2016, trots att antalet ansökningar översteg långt under 2016. År 2003 mottog myndigheterna exempelvis 854 asylansökningar från kinesiska medborgare.

I Kina har kristna länge varit förföljda som grupp, men nu har myndigheterna antagit en allt strängare hållning till dem, skriver Prague Daily Monitor. Kyrkorna övervakas av den hemliga polisen.

Lilla Erstagården