27 september 2020

En tidning på kristen grundNyheter

Kristna ledare möter ministern: Kräver besked om fysiska gudstjänster i höst

Trossamfunden svävar ännu i osäkerhet om sammankomster i höst. Nu tänker de sätta hårdare press på regeringen. – Vi har hamnat i skymundan, säger Karin Wiborn, generalsekreterare i Sveriges kristna råd.

1 av 3

På torsdagen träffas trossamfundsminister Amanda Lind och representanter från Sveriges trossamfund för att diskutera församlingslivet under coronakrisen. I en intervju med Dagen förra veckan berättade Lind att hon vill prata om hur samfunden kan ta emot fler besökare på ett säkert sätt i höst.

Karin Wiborn, generalsekreterare för Sveriges kristna råd, har förhoppningar om att samtalet ska leda till konkretare besked om regeringens strategi. Framför allt gäller det restriktionerna kring folksamlingar – en maxgräns på 50 personer – som kraftigt påverkar församlingars möjligheter att mötas.

– Det finns en önskan bland samfunden att direktiven ska förtydligas. Det behövs mer information för att veta som kan göras, säger Karin Wiborn som poängterar att det inte bara handlar om gudstjänster.

– Även barn- och ungdomsverksamheten är otroligt viktig liksom körsången.

Vill driva frågan hårdare

Kulturdepartementet, som är ansvarigt för trossamfundsfrågor, har inte varit aktivt i kommunikationen, menar Karin Wiborn.

– Vi hade flera möten i början men sedan dess har det varit ganska tyst. Vi känner att våra röster inte har hörts så mycket jämfört med andra sektorer. Det kan bero på att vi inte skriker högst heller.

Karin Wiborn.

Nu tänker Sveriges kristna råd höja tonläget för att sätta press på regeringen.

– Vi kommer att titta på hur vi kan driva dessa frågor hårdare framöver, säger Wiborn.

Ett exempel rör informationen på Polismyndighetens hemsida. Där kan arrangörer av såväl sportevenemang som teaterföreställningar få svar på återkommande frågor, som att bara publiken, inte tävlande eller ensemble, räknas in i 50-personersgränsen. För trossamfunden finns det inga konkreta direktiv utöver de generella reglerna.

Läs också Amanda Lind: Jag förstår kristnas frustration men vi är mitt i en pandemi

Vaga direktiv har omöjliggjort planering

Lasse Svensson, kyrkoledare i Equmeniakyrkan, säger att de vaga direktiven har omöjliggjort många församlingars planering.

– Det har varit ett famlande. Å ena sidan försöker vi tyda signalerna som finns, å andra sidan är det inte något att bygga på. Vi befinner oss i ett sorts limbo just nu, säger han.

Han märker att fler församlingar är på väg att sakta öppna redan under de rådande restriktionerna.

– Vi ser en svag tendens att fler församlingar väljer att öppna upp. Vi tror att det kanske går att göra på ett säkrare sätt nu när livet under pandemin har blivit lite mer vardag och det har blivit mer naturligt att inte ta i hand och att hålla avstånd. Men vi vet också att det är otroligt viktigt att vara noga för att förhindra smittspridning, säger Svensson, som ändå noterar att olika riktlinjer tycks gälla beroende på vad det är för folksamling.

Läs också Anders Tegnells nya besked till kyrkorna

Lasse Svensson.

– Man kan känna en dissonans när man ser krogar och restauranger ha öppet men inte kyrkor, säger Svensson.

Svensson går in i mötet med öppna förutsättningar. Någon särskild linje kommer han inte att driva, men han hoppas att mötet ska ge regeringen en bättre förståelse för trossamfundens betydelse under krisen.

– Vi vill betona för ministern att kyrkan är viktig för oerhört många människor, särskilt nu, säger han.

Läs också Församlingar irriterade över att inte få träffas - medan gallerior är fulla

Fler artiklar