Kristna ledare om Libris böcker om homosexualitet

Flera pastorer och samfundsledare inom frikyrkan uttrycker förvåning kring att kristna bokförlaget Libris ger ut två böcker som bejakar homosexuella relationer på tvärs mot hållningen hos flera av frikyrkorna.
Men de ser samtidigt ett behov av att prata vidare om den laddade frågan.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!