Kritik mot missbrukarvård: Den gör att fler dör

Flera organisationer går nu ut och kritiserar den inriktning på behandling med ersättningspreparat som präglat svensk missbrukarvård sedan 2004.
– Vår önskan är att regeringen ser över detta, säger Nina Eriksson, ansvarig för LP-verksamhetens kvinno-och ungdomsarbete.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Generalsekreteraren för den ideella organisationen Riksförbundet narkotikafritt samhälle (RNS) Per Johansson kritiserade nyligen i en artikel i Svenska Dagbladet utvecklingen i dagens narkotikapolitik. RNS har kämpat för ett narkotikafritt samhälle sedan 1969. Den visionen har också brett folkligt stöd. Men vad ska erbjudas den som vill bli fri från ett narkotikamissbruk? Här är alla inte lika ense. 

Per Johansson och RNS kritiserar en alltför ensidig satsning på substitutionsprogram. Trots att dessa har utvidgats kraftigt under senare år, har det skett en ökning av antalet personer som dör med metadon och buprenorfin i kroppen.

Per Johansson ser en koppling till beslut från 2004, som gjorde att fler godkändes för avvänjningsbehandling med dessa ersättningspreparat, så kallad substitutionsbehandling.

"Det är bara att titta på statistiken", skriver han i artikeln.

Andra experter menar att ökningen av dödsfall beror på att människor kommer över dessa preparat illegalt, och att dödsfallen inte är kopplade till avvänjningsprogram.

Mer kritik mot avvänjningsprogrammen

Men även Kriminellas revansch i samhället, Kris, och LP-verksamheten i Sverige sällar sig till kritikerna av dessa avvänjningsprogram.

108512.jpg– Från LP-verksamheten är vår tydliga bedömning att subutexbehandlingen har missat sitt mål. 2016 dog fler människor av subutex och metadon än heroin, som den är tänkt att förhindra. Vår önskan är att regeringen ser över detta innan man fastställer Subutexbehandlingen som ett förstahandsval kopplat till människors drogproblematik, säger Nina Eriksson på LP-verksamheten.

Hon berättar att LP-verksamheten påbörjade ett samarbete 2016 med drogterapeuten Gunnar Bergström. Tillsammans med honom och andra aktörer utformades ett upprop som överlämnades till dåvarande socialminister Gabriel Wikström.

Kris: "Bli tuffare i bedömningarna"

Kris lanserade å sin sida 2011 kampanjen "Statligt knark är också knark". Där var budskapet att substitutionsprogrammen blivit för frikostiga.

– Vi skulle vilja att man blir mer restriktiv och tuffare i substitutionsbedömningarna och att man satsar mer på helt drogfria behandlingar som till exempel tolvstegsprogrammet, säger Ali Reunanen, förbundssekreterare i Kris, till Svenska Dagbladet.

Också LP-verksamheten vill se andra satsningar:

– Människor behöver få veta vem de är utan substitut och ges en möjlighet att läka sina trauman drogfria. Ett tufft jobb, men så mycket värt, säger Nina Eriksson.