Kurs om entreprenörskap i kyrkor växer

En specialutbildning för kristna entreprenörer gör en nystart.
– Vi märker ett ökat intresse att möta samhällsutmaningar, både bland enskilda kristna och i församlingar, säger Dan Elofsson på Hyllie Park folkhögskola.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Tredje årskursen har precis börjat på Socialt entreprenörskap i kyrka och samhälle. Bakom kursen står Hyllie Park folkhögskola, June folkhögskola och Göteborgs räddningsmission.

Göteborgs räddningsmission, som bland annat arbetar med hemlösa, arbetsträning och boende för ensamkommande flyktingbarn, är ny som samarbetspartner.

– De har många års erfarenhet och ett gediget kunnande av att arbeta med sociala utmaningar av olika slag utifrån ett kristet perspektiv. De har mycket kunskap att bidra med, säger Dan Elofsson, verksamhetsledare på Hyllie Park folkhögskola.

Ge redskap

Kursen är ettårig och ges på halvfart. Syftet är att ge entreprenörer i kyrkorna redskap att starta, leda, organisera och utveckla sociala och diakonala verksamheter och projekt inom idéburen sektor och i församlingar.

Läs mer: De ska utbilda nyttiga företagare
 

– I och med nystarten lägger vi ännu mer kraft och energi på att utbilda entreprenörer i gränssnittet mellan kyrkor och kristna församlingar å enda sidan och det offentliga samhället å andra.

I kyrkorna finns redan många driftiga entreprenörer. Vad bidrar ni med?

– Ja, inom kyrkor och kristna samfund finns många duktiga entreprenörer. Men jag skulle vilja påstå att det intresse, den vilja och det starka engagemang som många besitter inte riktigt svarar upp mot kunskapen.

– Många vet inte hur man går tillväga för att starta och utveckla ett entreprenörskap på kristen grund. Det vill vi hjälpa till med, så vi ser ett behov av den här typen av utbildning, förklarar Dan Elofsson för Dagen.

Göra skillnad

Att hjälpa församlingar att identifiera samhällsutmaningar tillsammans med idéburna organisationer och därmed göra skillnad i samhället är en grundbult i upplägget. Att arbeta för långsiktighet är en annan.

– Några deltagare i kursen är med och utvecklar ett diakonalt arbete tillsammans med sin lokala församling i Sandviken. Detta är något som församlingen vill göra och de får hjälp att genomföra det.

– Vi ser det som en win-win-situation med två ingångar. En församling ser ett behov men har inte själv möjlighet att genomföra det. Eller omvänt - en entreprenör har en bra idé men klarar inte ensam att göra jobbet.

Hur stort är intresset i höst?

– Vi har sexton deltagare vilket är en dubblering jämfört med förra läsåret. Vi märker ett ökat intresse för det här kunskapsområdet.

Debatt