Kurs om Satan populär på svenskt universitet

Satan är en gestalt som fascinerar i dag.
I Uppsala fick en sommarkurs om Satans idéhistoria hela 1200 sökande.
Kurslärarna menar att de apokalyptiska stämningarna i vår tid kan bidra till intresset.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Samtidigt som Sverige genomlevt den hetaste sommaren i mannaminne har ett 80-tal studenter vid Uppsala universitet närstuderat den gestalt som förknippas med en ännu varmare plats, Satan. Tanken bakom den populära sommarkursen är att visa hur bilden av Satan förändrades över tid i antiken, bland annat genom att läsa Bibelns berättelser om den Onde.

Sommarkursen är en av dem som haft flest sökande vid universitet. Natalie Lantz, doktorand i den hebreiska bibelns exegetik, och Petter Spjut, doktorand i Nya testamentets exegetik, står bakom kursen. De tror att intresset kan spåras till att studenter i dag ofta möter apokalyptiska tongångar eller demonisering av meningsmotståndare i samhället. Detta kan väcka en vilja att bättre förstå hur en fiendebild, som Satan är, faktiskt konstrueras.

— Vi har många debattglada och engagerade kursdeltagare: juridikstudenter, läkarstudenter, etnologer, teologer och kulturarbetare. Många berättar om hur de vill skapa synergieffekter mellan vår kurs och deras egna verksamhetsområden: hur ser satansretoriken ut i Sveriges domstolar, till exempel? säger de.

Läs mer: Ondskan är besegrad och ormen vrider sig i dödsplågor

 

Enligt Natalie Lantz och Petter Spjut går det att i de antika texterna utläsa att människors uppfattning om Satan förändrades över tiden. I Bibelns första berättelser är han mer underställd Gud, för att senare bli en mer självständig ond kraft.

— Under senantiken stöter vi exempelvis också på föreställningen att Satan redan är besegrad av Gud men tillåts en fortsatt existens för att fresta dedikerade kristna och skilja agnarna från vetet.

Kursen handlar om hur bilden av Satan konstruerats av människor i olika tider. Men är Satan bara en konstruktion eller finns det en faktisk ond andlig verklighet bakom? Den frågan tar de inte ställning till i kursen.

— Givetvis kan man tro på Satan som en högst reell kraft – denna förståelse stöter vi ju också på i samtliga av de många primärtexter vi studerar. Det är dock inte vår uppgift att ta ställning till vilka av dessa uppfattningar som är ”korrekta” och vilka som är ”felaktiga.” I stället vill vi erbjuda en bakgrund och därigenom inbjuda till diskussion kring hur man kan förstå dessa texters respektive historiska kontexter.

De hoppas kunna ge kursen även nästa sommar. Under hösten kommer de att hålla föreläsningar i den judiska församlingen i Stockholm om samma ämne.