Kvinnoklinikchefer: Nej till samvetsfrihet för barnmorskor

Det råder ett kompakt motstånd mot samvetsfrihet bland verksamhetscheferna på kvinnoklinikerna i Sverige. Det visar en undersökning som Dagen har gjort.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Samtliga av de svarande säger nej på frågan om de skulle vilja att Sverige inför samvetsfrihet inom vården. Och alla svarar även nej på frågan om de skulle kunna tänka sig att anställa en person som med hänvisning till sitt samvete inte vill medverka vid abort.

”Absolut helt främmande för mig. Varje kvinna ska ha rätt till ett professionellt bemötande oavsett om hon gör en abort nu eller har varit med om det tidigare. Därför måste alla medarbetare stå för en värdegrund där vi bemöter varje patient i den situation hon befinner sig”, kommenterar en chef.

Det finns drygt 40 kvinnokliniker i Sverige. Enkäten har gått ut till samtliga verksamhetschefer (vissa ansvarar för flera kvinnokliniker) och 19 av dem (45 procent) har valt att svara.

Stor barnmorskebrist

I nyhetsrapporteringen har bristen på barnmorskor speglats under fler års tid. Detta har även lyfts fram som ett argument av bland andra barnmorskan Ellinor Grimmark.

Läs också: Barnmorskorna tar frågan om samvetsfrihet till Europadomstolen
 

I mitten av juni lämnade hon och Linda Steen in klagomål mot Sverige till Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna i Strasbourg. Båda har krävt skadestånd för ”kränkning av deras tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet samt åsikts- och yttrandefrihet” då de vägrats jobb som barnmorska.

– Jag kan inte förstå att de väljer bort barnmorskor när det är en sådan brist. Men det är så det ser ut i Sverige i dag, sa Ellinor Grimmark till Dagen 2014.

Läs också: Ellinor Grimmark: Jag ville slippa medverka vid aborter och blev hatad

 

17 av 19 kliniker har saknat barnmorskor

Att det råder brist på barnmorskor bekräftas också av verksamhetscheferna på kvinnoklinikerna. I Dagens enkät svarar 17 av de 19 chefer som svarat att de, åtminstone vid något tillfälle, har haft barnmorskebrist under det senaste året. Av dessa uppger nio att det har varit brist på barnmorskor ”under vissa perioder” medan fem svarar att bristen har funnits ”mer eller mindre regelbundet”.

Men samtidigt uppger alltså samtliga chefer att de inte kan tänka sig att anställa en person som med hänvisning till sitt samvete inte vill medverka vid abort.

”Det blir väldigt svårt att bedriva vård om varje individ ska få avgöra vad de vill göra. Då väljer man ett annat jobb i stället, enligt min åsikt”, förklarar en chef.

"Att utföra abort ingår i yrket"

Den vanligaste förklaringen till att de inte vill anställa personal som Ellinor Grimmark och Linda Steen är att patienten inte ska behöva riskera att möta personal som har betänkligheter kring patientens val. Rättviseaspekten, att alla måste kunna dela på alla arbetsuppgifter, är näst viktigast medan några nämner att samvetet är en privatsak som inte ska påverka arbetet.

”Det är inte aktuellt med en sådan anställning eftersom arbetsuppgiften ingår i barnmorskeyrket. Det är inte en mänsklig rättighet att bli barnmorska”, skriver en av cheferna.

Sju av cheferna som har svarat på enkäten uppger att de – ofta längre tillbaka i tiden – har stött på personer som har velat avstå vissa arbetsmoment på grund av sitt samvete.

På frågan om en eventuell samvetsfrihet för personalen skulle påverka arbetssituationen svarar näsatan samtliga att situationen skulle påverkas på ett negativt sätt.

”Man kan inte välja bort att behandla kvinnor som har en laglig rätt att göra abort”, skriver en chef.

Läs också: Debatt: Samvetsfrihet nu, för barnens skull!

 

Så här sa några av verksamhetscheferna på kvinnoklinikerna i Sverige:

"Man måste i sin profession kunna stötta kvinnan i sitt beslut vilket ej är möjligt om man är anställd inom offentlig vård."

"Det har funnits vikarierande personal som försökt påverka patienterna att inte göra abort, vilket var mycket obehagligt."

"Vi tar upp abortfrågan vid anställning på kvinnokliniken."

"På varje arbetsplats är det rimligt att ställa krav på de som anställs utifrån vilka arbetsuppgifter som förekommer."

"Varje kvinna ska ha rätt till ett professionellt bemötande oavsett om hon gör en abort nu eller har varit med om det tidigare."

"Vi ska ta hand om alla patienter som söker till kvinnokliniken. Patienterna har rätt till ett korrekt bemötande, stöd och hjälp."

Läs också: 

 

Läs mer om samvetsfrihet

Alla tidigare artiklar