24 september 2020

En tidning på kristen grundNyheter

Kyrka i Skåne får riva kontraktet med bråkig hyresgäst

En flerårig konflikt mellan en församling i Skåne och en hyresgäst har fått sin upplösning. Enligt Svea hovrätt måste den 72-årige mannen genast flytta ut från kyrkans fastighet.

Svea hovrätt skriver i sin dom att hyresgästen har trakasserat församlingens anställda "på ett sätt som de inte ska behöva tåla". Dessutom konstaterar domstolen att det inte är sannolikt att hyresgästen upphör med sitt beteende om han får bo kvar.

Förlikning 2010

Den 72-årige mannen har hyrt ett hus av en församling i Lunds stift i över 15 års tid. Huset, som ligger på en kyrkogård, var i mycket dåligt skick när han fick tillgång till det.

Under de följande åren renoverade han huset vilket han även fick ersättning för från församlingen. Men efterhand växte frustrationen hos församlingen som ansåg att mannen hade utfört renoveringar utan tillstånd, något som han inte heller hade rätt till er sättning för.

Den 6 oktober år 2010 ingick parterna en förlikning som bland annat reglerade 72-åringens rätt till ersättning för dittills utförda arbeten och hans rätt att framöver utföra renoveringar eller förändringar i huset.

Församlingen hävdar att det därefter var lugnt ett tag, men att mannen åter började kräva pengar av församlingen för några år sedan.

Enligt församlingen har mannen trakasserat församlingens anställda och spridit nedsättande uppgifter om dem. Han ska också ha kontaktat flera myndigheter samt politiker och Lunds stift. Dessutom ska han ha sökt upp anställda i deras hem och på arbetsplatsen för att kräva ersättning.

Kände sig hotad och lurad

Mannen tillbakavisar en stor del av anklagelsepunkterna och hävdar att han har agerat i frustration över att församlingen inte har velat träffa honom för att diskuterade avtalet från 2010. Själv anser han att han gick med på förlikningen eftersom han var hotad och lurad.

Hösten 2018 beslutade Hyresnämnden i Malmö att församlingen hade rätt att säga upp hyresavtalet. Detta accepterade dock inte den 72-årige mannen som överklagade beslutet. Men nu har alltså Svea hovrätt beslutat att han genast måste flytta ut från huset på kyrkogården.

Johannes Ottestig

Johannes Ottestig är reporter på Dagen.

Fler artiklar