Kyrkan 500 år efter Luther: Vi skäms inte för evangeliet!

Såväl ung som gammal proklamerade samma sak i Uppsala domkyrka när 500-årsminnet av reformationen högtidlighölls: "Vi skäms inte för evangeliet!"
– Reformationen var början på en bildningsexplosion, sa statsminister Stefan Löfven i ett tal under gudstjänsten.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

UPPSALA. Drygt 1 000 personer hade sökt sig till högtidsmässan i Uppsala domkyrka på söndagsförmiddagen, som i snålblåsten hade polisbevakning utanför. Så var också kungen, statsminister Stefan Löfven med hustru Ulla samt statsråden Gustav Fridolin, Anna Ekström och Tomas Eneroth på plats längst fram i kyrkan.

Och förstås var alla Svenska kyrkans biskopar på plats, med ärkebiskop Antje Jackelén i spetsen. Liksom den katolske kardinalen Anders Arborelius, Sveriges kristna råds ordförande Lasse Svensson (Equmeniakyrkan) samt biskop Dositej Motika från serbisk-ortodoxa kyrkan.

500 år, just i dag

Tisdagen den 31 oktober, är det 500 år sedan Martin Luther enligt traditionen spikade upp sina 95 teser på kyrkporten i Wittenberg.

Ärkebiskop Antje Jackelén sa i sin inledning av gudstjänsten att reformationen – Luthers brytning med katolska kyrkan – innebar mörka sidor som att kyrkan splittrades. Men, betonade hon, reformationen startade också bildning, gynnade den ekonomiska utvecklingen och ledde fram till demokratin.
– I reformationens historia finns både gott och ont, som i allt mänskligt. Men reformationens stora upptäckt står sig: Den evangeliska friheten. Vi lever av Guds nåd. Det är befriande att det allra viktigaste i livet kan man inte köpa för pengar. Gud är större än våra bästa prestationer och våra värsta misslyckanden. Evangeliet om Jesus är då sannerligen inget att skämmas för, deklarerade Antje Jackelén.

Hon framhöll den kristna tron som en grund för att skapa tillit och förtroende i samhället i dag.

Någon traditionell predikan innehöll högtidsmässan inte, utan ärkebiskopen förde samtal med flera unga företrädare för kyrkan. Johanna Andrén berättade hur hon jobbar socialt i bland annat soppmässor och pannkakskyrkan.

– Min tro bottnar i en relation med Jesus Kristus och Guds kärlek till varje människa. Det är omöjligt för mig att inte visa på den kärleken, berättade hon.

Per Svensson, författare och journalist, lyfte i samtalet fram det Luther ofta pekade på, människans risk att bli ”inkrökt i sig själv”

Mässans höjdpunkt

Nattvardsfirandet var den tv- och radiosända mässans höjdpunkt. Efteråt var det dags för statsminister Stefan Löfven, som talade om en ”bildningsexplosion” efter reformationen. Från en procents läskunnighet på 1500-talet till att nio av tio pojkar och flickor i världen i dag får skolutbildning.
– Ett av de viktigaste arven från reformationen är människans möjligheter och människans ansvar. Men också människans ofullkomlighet och därför vårt djupa behov av sammanhang och gemenskap, sa Löfven.

Soppa på kyrkbacken
Efter gudstjänsten åt han soppa och drack Lutheräppelmust ute på kyrkbacken ihop med övriga kyrkobesökare.
Högtidsgudstjänsten avslutades med att ärkebiskopen tillsammans med en ung pojke och hans morfar alla tre, över generationsgränserna, uttalade det som varit dagens tema: ”Jag skäms inte för evangeliet.”

I dag, tisdag firas på själva reformationsdagen gudstjänster i landets övriga tolv domkyrkor. På flera håll sker detta med en ekumenisk och internationell inriktning.